Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Meer geschillen over verwijdering van leerlingen

Meer geschillen over verwijdering van leerlingen

In 2016 zijn er evenveel geschillen bij Geschillencommissie Passend onderwijs ingediend als vorig jaar. Maar inhoudelijk verschoof de balans: 78 procent van de geschillen gaat over verwijdering, 22 procent over toelating. Die verhouding was vorig jaar ongeveer fifty-fifty. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Geschillencommissie.

In 2016 zijn er 78 verzoekschriften ingediend. Daarvan zijn er dertien niet doorgezet, meestal omdat de ouders en het schoolbestuur toch een oplossing vonden. In het primair onderwijs gingen zes geschillen om een toelatingsbeslissing en 22 om een verwijdering, waarvan twee in het (voortgezet) speciaal onderwijs. In het vo ging het bij tien geschillen om een toelatingsbeslissing en bij 29 om een verwijdering. Er zijn 62 oordelen uitgesproken. In 37 gevallen was het verzoek van de ouders gegrond.

De Commissie constateert dat veel schoolbesturen en samenwerkingsverbanden beter grip hebben gekregen op de regels van Passend onderwijs. Wel blijkt uit de geschillen dat de inhoudelijke uitwerking van Passend onderwijs op de scholen soms nog hoofdbrekens veroorzaakt. Voor een school is het niet eenvoudig om te bepalen hoe ver de zorgplicht moet gaan. Vaak leidt de te bieden extra ondersteuning tot meer individuele begeleiding van de leerlingen. De Commissie waarschuwt dat deze vorm van begeleiding kwetsbaar is, omdat ze vaak persoonsgebonden is en daardoor niet altijd goed is geborgd.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 maart 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)