Home » Artikelen » Meerderheid Tweede Kamer wil doorgaan met invoeren Passend onderwijs

Meerderheid Tweede Kamer wil doorgaan met invoeren Passend onderwijs

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat voluit moet worden doorgegaan met de invoering van Passend onderwijs op 1 augustus 2014. De komende maanden moeten wel worden benut om Passend onderwijs goed te laten landen in de klas, aldus verschillende partijen in een algemeen overleg hierover op 18 december 2013.

De vaste Kamercommissie voor OCW sprak met staatssecretaris Sander Dekker over onder andere de derde voortgangsrapportage, het eindadvies van de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) en de Gateway Review. D66 en SP toonden zich kritisch over de invoering van Passend onderwijs op 1 augustus aanstaande. Volgens D66 zijn scholen er op 1 augustus niet klaar voor. De SP vindt bovendien dat eerst de klassen kleiner moeten worden om het tot een succes te maken.
In het debat uitte de Tweede Kamer haar zorgen over de betrokkenheid van ouders en leraren. Deze is nog onvoldoende. De verschillende onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, delen die zorg en vinden het belangrijk dat de komende tijd wordt ingezet op de inhoudelijke vraagstukken van Passend onderwijs. Dan moet bijvoorbeeld duidelijk worden hoe een samenwerkingsverband vanaf 1 augustus 2014 de ondersteuningstoewijzing regelt en hoe ouders en leraren daarbij worden betrokken. De VVD wil een serieuze impuls geven aan de voorbereidingen. PvdA en D66 vroegen aandacht voor de samenhang van onderwijs en jeugdzorg.

Nog niet af
Staatssecretaris Dekker benadrukte dat Passend onderwijs op 1 augustus aanstaande nog niet af is. Met de oprichting van de samenwerkingsverbanden is het fundament gelegd, maar er moet nog veel gebeuren. De inhoudelijke uitwerking moet vorm krijgen en ouders en leraren moeten beter worden betrokken. Het is van belang dat ouders die hun kind met extra ondersteuningsbehoeften in januari aanmelden bij een school, weten waar ze op kunnen rekenen. De staatssecretaris zet samen met de onderwijsorganisaties extra acties in om ouders, schoolleiders en leraren beter te informeren en te betrekken bij Passend onderwijs. Dekker zegde toe met een actieplan te komen voor de verdere invoering van Passend onderwijs na 1 augustus 2014. Ook zal hij de motie Ypma invullen door met een wetsvoorstel te komen over de ondertekening door ouders van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Het wetsvoorstel regelt dat ouders instemmingsrecht krijgen op het zorgdeel van het ondersteuningsplan. Wanneer het een samenwerkingsverband niet lukt om op tijd klaar te zijn voor de invoering, kan Dekker ingrijpen en een tijdelijke bewindvoerder aanstellen tot het moment dat het samenwerkingsverband weer op schema ligt. In de voortgangsrapportage in het voorjaar van 2014 wordt de Kamer geïnformeerd over het proces van het aanstellen van deze bewindvoerders en is er aandacht voor het samenwerken over denominaties heen.

Meer informatie: www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/passendonderwijs

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 december 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)