Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Meer dan een dubbelslag voor senior en startende leraar
Zo kan het ook! Good practice

Meer dan een dubbelslag voor senior en startende leraar

Auteur: Vanja de Groot

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Arbeidsplaatsen voor startende leraren creëren, starters én zittende leraren professionaliseren, leren van en met elkaar én het onderwijs verbeteren – het gebeurt allemaal in het tweejarige project Vierslagleren van de Katholieke Pabo Zwolle.
 

“Het kan niet de bedoeling zijn dat een pabo leraren opleidt voor een invalpool of om werkloos thuis te zitten”, verklaart meerscholendirecteur Rennie Oosterveld van Stichting Proo – een van de zes deelnemende schoolbesturen uit Noordoost en Midden-Nederland – het initiatief van Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). In het project Vierslagleren volgen excellente senior leraren en talentvolle starters sinds begin dit schooljaar de tweejarige hbo-master Leren & Innoveren. Die bestaat uit het volgen van college en een onderzoek naar een ontwikkelingstraject, vernieuwing of onderwijsverbetering binnen de eigen school. De startende leraar, afgestudeerd aan de KPZ, vervangt de senior in de klas. Daltonschool De Vrijheid in Elburg, een van de scholen van Oosterveld, wijkt iets af van het originele Vierslaglerenconcept, in zoverre dat de startende leraar niet één op één de senior vervangt als die de master volgt. “De starter zou dan in een te zware groep terecht komen. Zij runt nu samen met een andere vaste leraar de groepen 1 en 2 en volgt met de voor de master geselecteerde senior de opleiding op dezelfde dag. Zo zijn ze ook op dezelfde dagen aan het werk op school en zien ze elkaar meer.” Marlous Buitenhuis, senior leraar en  Daltoncoördinator op De Vrijheid, en uitverkoren starter Atke Wegerif hebben in het kader van de master net een literatuuronderzoek afgerond naar het invoeren van zelfsturend leren. De leraren zetten hun onderzoek in de praktijk voort door het invoeren van een nieuwe rekenmethodiek (Exova Math) en het opstellen van een prototype hiervoor voor de onder- en bovenbouw. Buitenhuis: “We streven ernaar dit prototype uiteindelijk te gebruiken bij het daadwerkelijk implementeren van de methodiek.” Oosterveld: “Ik denk dat de uitkomsten van het onderzoek erg waardevol zullen zijn voor de rekenontwikkeling op school. Je gaat niet zo maar even van leraarnaar leerlinggestuurd onderwijs.” De meerscholendirecteur vindt Vierslagleren een aansprekend concept voor het hele onderwijs. “Je brengt een onderzoekende houding de school in. Het stukje (Dalton) schoolontwikkeling dat we al voor ogen hadden krijgt nu verdieping.” Starter Wegerif vindt Vierslagleren een mooie kans. “Anders had ik nu geen baan gehad of deed ik invalwerk. De combinatie van werken en studeren vind ik prettig. Ze ziet ook voordelen in het volgen van de masteropleiding met starters en senior leraren. “Er zitten bijvoorbeeld ook 50-plussers bij. We leren veel van elkaar. De ervaren leraren dragen simpele oplossingen aan voor problemen waar starters nog van schrikken en andersom kunnen wij hen wegwijs maken in onderzoeksvaardigheden.” Senior Buitenhuis: Onderzoek doen is voor mij nieuw. Atke – die de academische variant  deed binnen de Katholieke Pabo Zwolle – en andere deelnemers aan de master leren je bijvoorbeeld hoe je lange, taaie, wetenschappelijke artikelen het beste (selectief ) kunt lezen.” Vierslagleren krijgt steun van externe partners als OCW, DUO, het Arbeidsmarktplatform PO en bestaande financiële regelingen. Voorwaarde is dat de Lerarenbeurs ingezet wordt voor de master. Oosterveld: “Die vergoedt echter maar één dagdeel opleiding, terwijl door de Vierslaglerenconstructie de leraren nog anderhalve dag extra krijgen voor de studie en het ontwikkelingstraject op de school.” De startende leraren zijn twee jaar in dienst bij de Stichting Vierslagleren en worden gedetacheerd op de deelnemende scholen. Of starter Wegerif na het project kan blijven op De Vrijheid hangt af van de werkgelegenheid binnen  Stichting Proo. Oosterveld: “Helemaal als de krimp doorzet.  Maar er schijnt een lerarentekort aan te komen na 2015.” Ze kan de unieke constructie van Vierslagleren andere schoolbesturen zeker aanraden. “Er is veel belangstelling voor. Doe wel eerst onderzoek naar de haalbaarheid en zorg voor een goede relatie met de pabo. Er moet wederzijds vertrouwen  zijn.” Senior Buitenhuis: “Een andere voorwaarde is dat de schooldirectie leraren de vrijheid moet geven om innovaties toe te kunnen passen in de praktijk.” 

Meer weeten?
www.vierslagleren.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Arbeidsplaatsen voor startende leraren creëren, starters én zittende leraren professionaliseren, leren van en met elkaar én het onderwijs verbeteren – het gebeurt allemaal in het tweejarige project Vierslagleren van de Katholieke Pabo Zwolle.
 

“Het kan niet de bedoeling zijn dat een pabo leraren opleidt voor een invalpool of om werkloos thuis te zitten”, verklaart meerscholendirecteur Rennie Oosterveld van Stichting Proo – een van de zes deelnemende schoolbesturen uit Noordoost en Midden-Nederland – het initiatief van Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). In het project Vierslagleren volgen excellente senior leraren en talentvolle starters sinds begin dit schooljaar de tweejarige hbo-master Leren & Innoveren. Die bestaat uit het volgen van college en een onderzoek naar een ontwikkelingstraject, vernieuwing of onderwijsverbetering binnen de eigen school. De startende leraar, afgestudeerd aan de KPZ, vervangt de senior in de klas. Daltonschool De Vrijheid in Elburg, een van de scholen van Oosterveld, wijkt iets af van het originele Vierslaglerenconcept, in zoverre dat de startende leraar niet één op één de senior vervangt als die de master volgt. “De starter zou dan in een te zware groep terecht komen. Zij runt nu samen met een andere vaste leraar de groepen 1 en 2 en volgt met de voor de master geselecteerde senior de opleiding op dezelfde dag. Zo zijn ze ook op dezelfde dagen aan het werk op school en zien ze elkaar meer.” Marlous Buitenhuis, senior leraar en  Daltoncoördinator op De Vrijheid, en uitverkoren starter Atke Wegerif hebben in het kader van de master net een literatuuronderzoek afgerond naar het invoeren van zelfsturend leren. De leraren zetten hun onderzoek in de praktijk voort door het invoeren van een nieuwe rekenmethodiek (Exova Math) en het opstellen van een prototype hiervoor voor de onder- en bovenbouw. Buitenhuis: “We streven ernaar dit prototype uiteindelijk te gebruiken bij het daadwerkelijk implementeren van de methodiek.” Oosterveld: “Ik denk dat de uitkomsten van het onderzoek erg waardevol zullen zijn voor de rekenontwikkeling op school. Je gaat niet zo maar even van leraarnaar leerlinggestuurd onderwijs.” De meerscholendirecteur vindt Vierslagleren een aansprekend concept voor het hele onderwijs. “Je brengt een onderzoekende houding de school in. Het stukje (Dalton) schoolontwikkeling dat we al voor ogen hadden krijgt nu verdieping.” Starter Wegerif vindt Vierslagleren een mooie kans. “Anders had ik nu geen baan gehad of deed ik invalwerk. De combinatie van werken en studeren vind ik prettig. Ze ziet ook voordelen in het volgen van de masteropleiding met starters en senior leraren. “Er zitten bijvoorbeeld ook 50-plussers bij. We leren veel van elkaar. De ervaren leraren dragen simpele oplossingen aan voor problemen waar starters nog van schrikken en andersom kunnen wij hen wegwijs maken in onderzoeksvaardigheden.” Senior Buitenhuis: Onderzoek doen is voor mij nieuw. Atke – die de academische variant  deed binnen de Katholieke Pabo Zwolle – en andere deelnemers aan de master leren je bijvoorbeeld hoe je lange, taaie, wetenschappelijke artikelen het beste (selectief ) kunt lezen.” Vierslagleren krijgt steun van externe partners als OCW, DUO, het Arbeidsmarktplatform PO en bestaande financiële regelingen. Voorwaarde is dat de Lerarenbeurs ingezet wordt voor de master. Oosterveld: “Die vergoedt echter maar één dagdeel opleiding, terwijl door de Vierslaglerenconstructie de leraren nog anderhalve dag extra krijgen voor de studie en het ontwikkelingstraject op de school.” De startende leraren zijn twee jaar in dienst bij de Stichting Vierslagleren en worden gedetacheerd op de deelnemende scholen. Of starter Wegerif na het project kan blijven op De Vrijheid hangt af van de werkgelegenheid binnen  Stichting Proo. Oosterveld: “Helemaal als de krimp doorzet.  Maar er schijnt een lerarentekort aan te komen na 2015.” Ze kan de unieke constructie van Vierslagleren andere schoolbesturen zeker aanraden. “Er is veel belangstelling voor. Doe wel eerst onderzoek naar de haalbaarheid en zorg voor een goede relatie met de pabo. Er moet wederzijds vertrouwen  zijn.” Senior Buitenhuis: “Een andere voorwaarde is dat de schooldirectie leraren de vrijheid moet geven om innovaties toe te kunnen passen in de praktijk.” 

Meer weeten?
www.vierslagleren.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Gepubliceerd op: 14 januari 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders