Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Meer leerlingen in vo dan kort na invoering Mammoetwet

Meer leerlingen in vo dan kort na invoering Mammoetwet

Vandaag de dag ligt de deelname aan het voortgezet onderwijs 17 procentpunt hoger dan kort na de invoering van de Mammoetwet (1968-1969). Meer jongens dan meisjes volgen middelbaar onderwijs. Op de havo en het vwo zitten meer meisjes dan jongens. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Sinds begin vorige eeuw veranderde het vo steeds meer van elite-onderwijs naar onderwijs voor velen. Vanaf 1900 is er een stijgende lijn: van 2 procent van de 12- tot 18-jarigen in 1900, naar 81 procent is schooljaar 2017/2018. Onmiddellijk na de invoering van de Mammoetwet was dat 64 procent. Een deel van de 12- tot 18-jarigen volgt onderwijs dat buiten het voortgezet onderwijs valt. Hier vallen ook jongeren onderen die een mbo-opleiding volgen, een opleiding in het hoger onderwijs of bijvoorbeeld (speciaal) basisonderwijs of speciale scholen. Als je deze groepen meetelt, dan volgde 98,6 procent van deze leeftijdsgroep zogeheten ‘bekostigd’ onderwijs in 2017/2018.

In het schooljaar 1968/’69 trad de Mammoetwet in werking. Bestaande onderwijssoorten als mulo, mms en hbs verdwenen, daarvoor in de plaats kwamen mavo, havo en vwo. Tegelijk met de invoering van de Mammoetwet werd de leerplicht met twee jaar verhoogd tot 16 jaar. Al voor de invoering van de Mammoetwet vertoonde het aandeel meisjes in het vo een stijgende lijn, tot ruim 46 procent aan het begin van de jaren zestig. Direct na de inwerkingtreding van de Mammoetwet nam het aantal jongens in het vo meer toe dan het aantal meisjes. Dit kwam doordat vanaf 1968/’69 het lbo meetelde in het vo. Vanaf de jaren tachtig hield het aandeel meisjes nagenoeg gelijke tred met dat van de jongens. Jongens volgen vaker speciaal onderwijs en zijn vaker voortijdig schoolverlater. Desondanks is hun vertegenwoordiging in het vo nog altijd iets groter dan die van de meisjes.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 oktober 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders