Home » Artikelen » Meer invloed MR op financiën school
Wetswijziging per 1 januari 2021

Meer invloed MR op financiën school

Ouders, leraren en leerlingen krijgen meer te zeggen over de financiën van een school in het basis- en voortgezet onderwijs. De medezeggenschapsraad moet voortaan akkoord gaan met de hoofdlijnen van de begroting van scholen. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Slob. De wetswijziging moet op 1 januari 2021 ingaan.
 
De MR krijgt instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. Wat precies hoofdlijnen van de begroting zijn, wordt de komende tijd bepaald in overleg met de betrokken partijen. Uit onderzoek is gebleken dat het vergroten van de invloed van de MR op de financiën, de raad helpt om een kritische partner te zijn. Slob: “Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat ouders en leerlingen betrokken worden. Op dit moment hebben ouders, leraren en leerlingen via de MR niet voldoende te zeggen over de financiën van een school. Daarom pas ik de wet aan.”
Als kritische partner kan de MR de bestuurder of schoolleider helpen de visie te scherpen, de koers te bepalen of bij te stellen. Door de wet te wijzigen krijgt de MR op dit punt meer te zeggen. De MR moet dan wel voldoende financiële kennis hebben. Daarom kan een MR gebruik maken van scholing en ondersteuning.
De AVS is blij met de wetswijziging, want heeft hier in meerdere overleggen al jaren stevig op ingezet.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 februari 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020