Home » Artikelen » Meer informatie rond schrappen eindexamens

Meer informatie rond schrappen eindexamens

Het ministerie van OCW heeft een zogenaamd servicedocument gepubliceerd met de belangrijkste (voor nu bekende) informatie rondom het schrappen van het centraal eindexamen dit schooljaar. Dit document wordt aangevuld wanneer nieuwe informatie beschikbaar is.

De aankondiging dat het centraal examen niet doorgaat dit schooljaar en dat het diploma wordt gebaseerd op de resultaten van het schoolexamen roept vragen op bij scholen. Het ministerie werkt op dit moment in goed overleg met onder andere de VO-raad aan een nieuwe slaag-zakregeling. Zodra deze er is, wordt deze gepubliceerd.

Om vo-, vso- en vavo-scholen in de tussentijd al zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden, is de informatie die nu al bekend is gebundeld in het servicedocument.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 31 maart 2020

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders