Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Meer elementen dan Citotoets spelen rol in bepalen kwaliteit basisschool

Meer elementen dan Citotoets spelen rol in bepalen kwaliteit basisschool

De gemiddelde Cito-score van een basisschool zegt meer over leerlingkenmerken dan over de kwaliteit van de school. Dit blijkt uit de onlangs verschenen publicatie ‘Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen’ van het Centraal PlanBureau (CPB), uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

Verschillen in de achtergrond van leerlingen, toevallige fluctuaties van jaar op jaar en verschillen in kenmerken en prestaties van medeleerlingen verklaren samen een groot deel van de verschillen tussen basisscholen. Verschillen in leerresultaten (gemiddelde cito-score) tussen scholen kunnen dus niet direct geïnterpreteerd worden als kwaliteitsverschillen.

Een vijfde van de verschillen tussen scholen kan verklaard worden door verschillen in achtergrondkenmerken van de leerlingpopulatie. De fluctuaties laten bijvoorbeeld zien dat van de scholen die in een jaar tot de 10 procent scholen met het laagste schooleffect behoren, daarvan maar een kwart het jaar daarop weer in die groep zit. Voor beleidsmakers en ouders is het veel relevanter hoe een school het gemiddeld over meerdere jaren doet, waarbij toevallige fluctuaties minder een rol spelen. Ook blijken de kenmerken en prestaties van medeleerlingen invloed te hebben op de prestatie van de individuele leerlingen en daarmee op de leerresultaten van de school.

Pas na correctie voor al deze gegevens kan iets gezegd worden over de onderwijskwaliteit. Dan blijkt onder andere dat de ervaring van docenten direct invloed heeft op de kwaliteit van het gegeven onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 februari 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)