Home » Artikelen » Meepraten over actualisering onderwijsondersteunende functies

Meepraten over actualisering onderwijsondersteunende functies

In het kader van de uitvoering van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 hebben dit jaar al onderzoeken naar en bijeenkomsten over de functiebeschrijvingen van directeuren, adjunct-directeuren, onderwijsassistenten, logopedisten, gedragswetenschappers, psychologen en orthopedagogen in het primair onderwijs plaatsgevonden. De uitkomsten nemen de vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV, FvOv en werkgeversvereniging PO-Raad mee naar de huidige cao-onderhandelingen. De komende periode worden ook de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteunende functies onderzocht en geactualiseerd. De betreffende medewerkers kunnen hierover tussen 13 en 24 mei 2019 meepraten.

De sociale partners willen ook voor de functiebeschrijvingen van conciërges, onderhoudsmedewerkers, intern begeleiders, stafmedewerkers, adviseurs, secretaresses, administratief medewerkers, pedagogisch medewerkers en leraarondersteuners in het primair onderwijs zorgvuldig in kaart brengen wat deze verschillende ondersteuners werkelijk doen, omdat het onderwijs voortdurend in ontwikkeling is. Medewerkers in genoemde functies worden opgeroepen mee te praten over hun functiebeschrijving. Hiervoor worden in de periode van 13 mei tot en met 24 mei 2019 bijeenkomsten georganiseerd bij de PO-Raad.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 25 april 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)