Home » Artikelen » Meedenken met panel Gezonde School
Onderwijsprofessionals gevraagd

Meedenken met panel Gezonde School

De Gezonde School wil haar ideeën en plannen aan scholen voorleggen en vindt het belangrijk dat het aansluit bij de wensen en behoeften van het onderwijs. Daarom is het in schooljaar 2017/2018 gestart met het panel Gezonde School. Er is ruimte voor onderwijsprofessionals om mee te denken in dit panel.
 
Onderwijsprofessionals die mee willen doen vullen (minimaal) twee keer per jaar een digitale vragenlijst in (februari en september). Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten en telefonische interviews. Onderwerpen waarover kan worden meegedacht zijn het betrekken van ouders, de website Gezondeschool.nl of het vignet Gezonde School.
Op dit moment denken al ruim vijftig onderwijsprofessionals mee met de Gezonde School.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 februari 2019

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)