Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Medezeggenschapsspel Schoolgebouwd om leerlingen te interesseren voor MR

Medezeggenschapsspel Schoolgebouwd om leerlingen te interesseren voor MR

Om leerlingen voor de medezeggenschapsraad te interesseren, introduceert het Landelijk Aktie Komitee Scholiere (LAKS) Schoolgebouwd, een laagdrempelig rollenspel dat nu voor alle scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar is. Van het project Versterking medezeggenschap kreeg de leerlingenorganisatie de middelen om het spel te ontwikkelen.

Uit de LAKS-monitor 2018 blijkt dat ruim 70 procent van de leerlingen nog nooit van de medezeggenschapsraad (MR) heeft gehoord. Tegelijkertijd geven ze aan het belangrijk te vinden om mee te praten over onderwerpen die op school spelen. Leden van leerlingenraden schrikken vaak terug voor het MR-lidmaatschap, omdat de nodige kennis ontbreekt en ze de wet- en regelgeving te ingewikkeld vinden. Het rollenspel Schoolgebouwd biedt docenten een methode om leerlingen kennis te laten maken met medezeggenschap en ze te laten ervaren wat het betekent om mee te denken over zaken die spelen op school. De spelers nemen verschillende rollen aan - van leerlingen, ouders, docenten en directie - en buigen zich met elkaar over een bepaald onderwerp. Ze leren rationele beslissingen te nemen, te zien welke belangen er spelen en hoe ze verwachtingen kunnen managen.

schoolgebouwd-spel.jpgschoolgebouwd-spelers.jpg

Burgerschapsvorming
Scholen kunnen het spel ook inzetten in het kader van burgerschapsvorming om leerlingen bewuster te maken van de mogelijkheden van inspraak en democratische besluitvorming. Het LAKS wil dat medezeggenschap een integraal onderdeel wordt van het curriculum. Schoolgebouwd kan daar een bijdrage aan leveren door het in te passen in vakken als management en organisatie, maatschappijleer of geschiedenis. Samen met de VO-raad, Ouders & Onderwijs en CNV Onderwijs ontwikkelt de leerlingenorganisatie op dit moment ook een plan voor het project Versterking Medezeggenschap om medezeggenschapsraden hulp en middelen te bieden ten behoeve van leerlingenparticipatie. Ga voor meer informatie naar www.laks.nl.

Versterking medezeggenschap
Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 april 2019

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders