Home » Artikelen » Medezeggenschap scholen op orde
Ruim 90 procent leeft wet na

Medezeggenschap scholen op orde

Meer dan 90 procent van de scholen in het funderend onderwijs heeft de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) ingevoerd en een vertaling gemaakt naar de eigen school. Het overgrote deel van de scholen vindt dat de WMS in de praktijk goed werkt, zo blijkt uit een evaluatieonderzoek van ITS.

In vergelijking met de situatie voorafgaande aan de invoering van de WMS speelt medezeggenschap nu een grotere rol bij de veranderingen in het onderwijs. De (G)MR beschikt over meer bevoegdheden en (G)MR-leden zijn beter geschoold, waardoor zij slagvaardig kunnen participeren in de besluitvorming. Zowel ITS als de projectgroep WMS zijn wel bezorgd over de geringe deelname aan de medezeggenschap van laagopgeleide ouders en vmboleerlingen. De projectgroep adviseert daarom aan scholen als eerste opstap een open en uitnodigende houding, waarbij iedere vorm van participatie welkom is. Op een aantal scholen is de medezeggenschap nog niet op orde. De oorzaken zijn uiteenlopend, maar hebben allemaal te maken met een gebrekkige communicatie en te weinig gevoel voor gezamenlijkheid, aldus Rob de Koning, projectleider WMS. "Als er geen goede communicatie is tussen bestuur, schoolleiding, personeel, ouders en leerlingen verloopt medezeggenschap moeizaam. Zelfs de wet kan dan geen medezeggenschap afdwingen." De projectgroep adviseert de staatssecretarissen om de zogenaamde `achterblijvers´ te stimuleren en waar nodig te ondersteunen.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 mei 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)