Home » Artikelen » Medewerkers primair onderwijs deels tevreden over baan
Beloning, loopbaanmogelijkheden en hoeveelheid werk minder gewaardeerd

Medewerkers primair onderwijs deels tevreden over baan

Bijna 80 procent van de onderwijsondersteuners, leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs is tevreden tot heel tevreden met hun baan. De werkinhoud, samenwerking met collega’s en mate van zelfstandigheid scoren hoog. Over de beloning, loopbaanmogelijkheden en hoeveelheid werk is men minder tevreden. Dit blijkt uit de jaarlijkse Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs van het Arbeidsmarktplatform PO.

Onderwijspersoneel werkt vaak lang in dezelfde functie op dezelfde school. In de kleine en platte schoolorganisatie zijn de doorgroeimogelijkheden vaak beperkt. Schoolbesturen van een bepaalde regio kunnen samen meer mobiliteit stimuleren, zeker als vraag en aanbod per schoolbestuur van elkaar verschillen. Met het online instrument Scenariomodel PO van het arbeidsmarktplatform kunnen scholen leerlingenprognoses en formatieramingen berekenen. Ook heeft het platform vanuit het Sectorplan PO de komst van regionale transfercentra (RTC’s) ondersteund. Daarin maken schoolbesturen samen gebruik van vervangingspools en zorgen zij voor meer mobiliteit.
 
Uitval verminderen
Uitval valt te verminderen door onder andere de pabo en het werk beter te laten aansluiten bij de interesses van verschillende (potentiele) doelgroepen, zoals mannelijke leraren, leraren met een andere culturele achtergrond en academici. Het bieden van loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en goede arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden zijn aspecten voor het HRM-beleid om zittende leerkrachten aan de sector te binden. Om voortijdige uitval te voorkomen, kan het structureel begeleiden van startende leraren in veel gevallen nog beter.
 
Professionalisering
Bijna 40 procent van het onderwijspersoneel geeft aan dat hun leidinggevende hen in grote mate stimuleert kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Ruim driekwart van de medewerkers heeft de afgelopen twee jaar een opleiding of cursus voor het werk gevolgd. Verder zegt bijna de helft nu geen behoefte te hebben aan een opleiding of cursus, terwijl een kwart aangeeft nieuwe kennis en vaardigheden te missen. Blijven professionaliseren is nodig voor een goede onderwijskwaliteit en ook voor de eigen inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van schoolleiders, schoolbestuurders en scholen.
 
Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: “Het is mooi dat mensen graag in het primair onderwijs werken. Door de vergrijzing, minder pabo-gediplomeerden, een minder sterke leerlingenkrimp in veel regio’s en soms zelfs groei, zijn alle aankomende en zittende medewerkers hard nodig.” In 2020 kan het tekort oplopen tot ruim 4.000 fte. “Gelukkig zijn er tekenen van licht herstel van de instroom aan de pabo. Om voldoende jonge leerkrachten aan te trekken, gaan we onder andere ook middelbare scholieren via sociale media en de website van een studiekeuzeleermethode laten zien hoe divers het beroep van leraar is.”
 
Meer informatie:
www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/krimp/medewerkers-primair-onderwijs-vaak-tevreden-over-hun-baan

Gepubliceerd op: 15 november 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)