Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ‘Mannenklas’ op pabo moet meer meesters voortbrengen

‘Mannenklas’ op pabo moet meer meesters voortbrengen

Direct baan voor vier dagen als lerarenondersteunerDe pabo-afdeling van de Hogeschool Rotterdam heeft in samenwerking met de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) dit studiejaar voor het eerst studenten geworven voor een speciale ‘mannenklas’. Die moet de instroom van mannelijke studenten bevorderen en zo voor meer diversiteit in het basisonderwijs zorgen.Met een percentage van slechts 14 procent blijft het aantal mannelijke studenten op de pabo ver achter bij het aantal vrouwelijke. Daarbij komt dat het merendeel van de mannen dat aan het eerste leerjaar begint al aan het einde van het eerste jaar afhaakt. Hierin wilden beide partijen verandering brengen. Een belangrijk verschil van de mannenklas met de reguliere pabo-klassen is dat de mannelijke studenten direct een baan voor vier dagen aangeboden krijgen als lerarenondersteuner in het basisonderwijs binnen RVKO. Hierdoor komen zij versneld in aanraking met de praktijk van de onderwijsvoorbereiding en het lesgeven. Naast deze baan studeren zij aan de Pabo Dordrecht van Hogeschool Rotterdam, die een specifiek ‘mannencurriculum’ samenstelde. In de afstudeerfase kunnen studenten zelf keuzes maken voor een specifieke leeftijdsgroep en vakgebieden op basis van interesses of leerbehoeften. Jeroen Oversier van Hogeschool Rotterdam: “Het blijkt voor mannelijke studenten een te grote stap om in een klas met louter studentes te gaan zitten. Dan kun je proberen het aantal mannelijke studenten percentueel te verhogen, maar dat is een kwestie van erg lange adem. Als we snel het aandeel mannen willen verhogen, moeten we de drempel voor toetreding tot de pabo zo laag mogelijk voor hen maken. Vandaar deze mannenklas.” De RVKO denkt dat het gebrek aan mannelijke leerkrachten in het basisonderwijs voornamelijk wordt veroorzaakt door het te feminiene lesaanbod en de start met een kleuterstage. Het Rotterdamse schoolbestuur ziet ‘hij-instromers’ als noodzakelijk voor de ontwikkeling en identificatie van alle kinderen. De groep die net is gestart met de opleiding bestaat uit 25 hoogopgeleide mannen in de leeftijd van 24 tot 47 jaar, vaak afkomstig uit het bedrijfsleven. Voor hen is de overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs een nieuwe uitdaging en/of carrièreswitch. De werving en selectie is door Hogeschool Rotterdam gedaan in samenwerking met RVKO en werving- en selectiebureau Bronsonn HR.

Gepubliceerd op: 7 oktober 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)