Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Managers po en vo positief over personeelsbeleid
Tweede rapport ‘Onderwijs Werkt!’ (meting 2013)

Managers po en vo positief over personeelsbeleid

Managers in po en vo zijn het meest tevreden over de aandacht voor het welzijn van het personeel in het personeelsbeleid. Dit jaar zijn directeuren in alle sectoren iets minder vaak tevreden over de beloning dan vorig jaar. Dat blijkt uit het tweede rapport ‘Onderwijs Werkt!’ van Regioplan.

Het rapport geeft een update over de stand van zaken over onder andere bekwaamheidseisen, personeelsbeleid en de kwaliteit van opleidingen in het po, vo, mbo en hbo. Net zoals vorig jaar oordelen alle managers positiever over het algemeen personeelsbeleid dan de leraren. Ze zijn minder tevreden over de beloning dan vorig jaar: om en nabij de helft van de po-, vo- en mbo-managers is tevreden. Leraren in alle sectoren zijn vooral tevreden over het verzuimbeleid en de aandacht voor scholing en professionalisering. Het minst tevreden zijn leraren over de arbeidsomstandigheden en de werkdruk.

Opleiding en bevoegdheid
De meerderheid van het onderwijspersoneel geeft aan dat er in het po, vo en mbo in ieder geval één keer per jaar een formeel personeelsgesprek wordt gevoerd. Daarnaast heeft het grootste deel van het onderwijspersoneel een hbo-bacheloropleiding afgerond. Vrijwel alle leerkrachten in het primair onderwijs hebben een onderwijsbevoegdheid, in de andere sectoren liggen deze percentages lager. Het merendeel van de managers en directeuren uit het po heeft een managementopleiding voltooid (72 procent); bij de andere sectoren gaat het om iets meer dan de helft.

Onderhoud bekwaamheid
Vrijwel alle managers en directeuren in het primair en voortgezet onderwijs hebben het afgelopen jaar na- of bijscholing gevolgd. Zo’n 11 tot 17 procent van de leraren volgt momenteel een opleiding. De opleiding wordt vooral gefinancierd door de werkgever of vanuit de lerarenbeurs. Sinds de invoering van de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) gelden er voor leraren in po, vo en mbo bekwaamheidseisen en een verplichting om de bekwaamheid te onderhouden. Net zoals vorig jaar is nog steeds een meerderheid van de leraren niet precies bekend met de bekwaamheidseisen. In het po is de bekendheid zelfs licht afgenomen. De bekendheid met het lerarenregister is wel toegenomen, maar in het po is nog steeds bijna de helft van de leerkrachten er onbekend mee.

Begeleiding beginnende leraren
Het merendeel van de managers en directieleden uit po en vo is tevreden over de begeleiding van beginnende leraren op de eigen school (resp. 65 en 82 procent). Leraren zijn hier veel minder tevreden over. De helft van de directeuren uit het po beoordeelt de kennis en vaardigheden van de beginnende leraren als voldoende. Zo’n 42 procent van de vo-managers en directeuren geeft aan dat de kennis en vaardigheden van beginnende (tweedegraads) leraren (ruim) voldoende zijn. Zo’n 63 procent van de po-directeuren is positief over de invoering van de academische pabo en geeft aan dat dit een (zeer) goed idee is.

Download het volledige rapport (pdf): http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/fileadmin/bestanden/Bijlagen_nieuws_agenda/2014/onderwijs-werkt-2013.pdf

Gepubliceerd op: 8 mei 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)