Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Maatwerk voor scholen die kampen met grote toestroom asielzoekerskinderen

Maatwerk voor scholen die kampen met grote toestroom asielzoekerskinderen

“Door recente groei van het aantal asielzoekerskinderen staan scholen voor de uitdaging deze kinderen – vaak tijdens het schooljaar – op te vangen en hiervoor is adequate bekostiging noodzakelijk.” Dit schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs aan de Tweede Kamer, in reactie op een motie van Kamerlid Jesse Klaver (GroenLinks). Drie scholen hebben inmiddels gemeld dat de instroom van asielzoekerskinderen zo groot is, dat er financiële tekorten ontstaan.

Dekker is met deze drie scholen in gesprek om te bekijken of een specifieke bekostigingsmaatregel noodzakelijk is. Daarnaast onderzoekt hij of de huidige regelingen (Eerste opvang vreemdelingen en Nieuwkomers VO) aangepast kunnen worden “om ook te kunnen voldoen in geval van sterke fluctuaties.” Dekker informeert de Kamer daarover in april. De VO-raad heeft er inmiddels  bij het ministerie van OCW op aangedrongen dat er een generieke regeling komt, zoals die inmiddels ook voor het primair onderwijs geldt.

Primair onderwijs
In de regeling bekostiging personeel PO 2014-2015 zijn drie artikelen aangepast die voorzien in bijzondere bekostiging voor basisscholen die te maken hebben met toename van het aantal asielzoekerskinderen. Het gaat om artikel 43, 44 en 45. De regeling in artikel 45 (opvang van asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties) is onlangs zo aangepast dat ook extra bekostiging van 782 euro per leerling wordt toegekend voor de instroom na 1 oktober. Basisscholen kunnen met terugwerkende kracht voor het huidige schooljaar een beroep doen op deze regeling.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 februari 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Tijdens de zomervakantie is de helpdesk gesloten vanaf 26 juli t/m 10 augustus.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2017)