Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Maatregelen OCW om leerlingendaling op te vangen

Maatregelen OCW om leerlingendaling op te vangen

OCW treft diverse maatregelen om leerlingendaling op te vangen. Daarvoor is het belangrijk dat schoolbesturen en gemeenten tijdig samenwerken. Een van die maatregelen is het verlenen van extra bekostiging aan schoolbesturen voor het inzetten van een regionale procesbegeleider leerlingendaling. De regeling is op 13 februari in de Staatscourant gepubliceerd.

Leerlingendaling komt voor in het hele land, in sommige gebieden meer (Limburg, Zeeland en Drenthe) dan in andere (Flevoland). Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs neemt maatregelen om meer en betere samenwerking op regionaal niveau mogelijk te maken en te stimuleren tussen schoolbesturen en gemeenten.
Het ministerie van OCW heeft een regeling voor het verlenen van bijzondere en aanvullende bekostiging aan schoolbesturen in het leven geroepen voor het inzetten van een regionale procesbegeleider leerlingendaling. Met deze bekostiging kan een opdracht worden gegeven aan een onafhankelijke regionale procesbegeleider of kan deze worden aangesteld met het doel ervoor te zorgen dat samenwerking tot stand komt tussen schoolbesturen en gemeenten in de regio. Samen stellen zij een meerjarig plan op voor het toekomstbestendig maken van het onderwijsaanbod.
Andere maatregelen die het ministerie treft om schoolbesturen en andere partijen te informeren zijn: een landelijke helpdesk leerlingendaling bij het Informatiecentrum Onderwijs bij DUO (ico@duo.nl), de website www.leerlingendaling.nl en accountmanagers leerlingendaling. Daarnaast worden ondersteunende partijen met elkaar verbonden in een Kennisplatform leerlingendaling.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 februari 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)