Home » Artikelen » Loonverschillen vo en marktsector minder groot dan po
Ook vo-docenten gemiddeld lager bruto loon

Loonverschillen vo en marktsector minder groot dan po

Leraren in het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld een lager bruto uurloon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Dit geldt in grotere mate voor leraren met een eerstegraads lesbevoegdheid dan voor tweedegraads leraren. Vo-schoolleiders hadden in 2016 juist een relatief hoog gemiddeld uurloon ten opzichte van de marktsector – in tegenstelling tot de drie voorafgaande jaren en hun collega’s in het po. Dat blijkt uit onderzoek dat de sociale partners in het voortgezet onderwijs namens Voion hebben laten uitvoeren.
 
Leraren in het voortgezet onderwijs verdienen in 2016 gemiddeld 31 euro per uur. Dat is ongeveer 1 procent lager dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. Het gemiddelde bruto uurloon van schoolleiders in het voortgezet onderwijs was in 2016 hoger (6 procent) dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. Van 2013 tot en met 2015 was het gemiddelde uurloon van schoolleiders in het vo echter wel lager dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector.
Eerstegraadsleraren hebben een groter beloningsverschil ten opzichte van de marktsector dan leraren met een tweedegraads lesbevoegdheid. In 2016 was het gemiddelde bruto uurloon van leraren met een eerstegraads bevoegdheid in het voortgezet ongeveer 4 procent lager dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. Het verschil is het grootst voor eerstegraadsleraren in bètavakken (ongeveer 9 procent). Het loon van tweedegraadsleraren in gammavakken is juist ongeveer 9 procent hoger dan van vergelijkbare werknemers in de marktsector.
Het bruto uurloon van masteropgeleide leraren in het vo is structureel lager dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. In 2016 bedroeg het verschil ongeveer 8 procent; ongeveer € 3 bruto per uur. Leraren met een bacheloropleiding hebben juist een iets hoger gemiddeld bruto uurloon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector (ongeveer 3 procent).
Voor leraren jonger dan 35 jaar is het gemiddelde uurloon over het algemeen relatief hoog in het vo, leraren ouder dan 50 jaar hebben meestal een relatief laag loon in het vo ten opzichte van de marktsector.

Primair onderwijs
Eerder onderzoek van SEO Economisch Onderzoek naar loonverschillen met betrekking tot het primair onderzoek wezen uit dat zowel het salaris van leerkrachten als van schoolleiders in het po aanzienlijk lager ligt dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector, zie www.avs.nl/artikelen/lonenschoolleidersenlerareninpoforslagerdanmarktsector
Een van de doelen van het PO-front (PO in Actie en vakbonden waaronder de AVS) is het verkleinen van het gat tussen de salarissen in het po en die in het vo en de marktsector.

Het onderzoek voor het vo werd ook uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. Zie www.voion.nl/publicaties/onderzoek-naar-loonverschillen-leraren-voortgezet-onderwijs-en-marktsector

Gepubliceerd op: 24 november 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders