Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » LOF-subsidie voor leraren die onderwijs willen verbeteren

LOF-subsidie voor leraren die onderwijs willen verbeteren

In 2015 is het LerarenOntwikkelFonds (LOF) van start gegaan. De  subsidieregeling is bedoeld als impuls om leraren meer mogelijkheden te geven om het onderwijs van onderop te vernieuwen en te verbeteren. Daarnaast stelt het LOF leraren in staat om een leerproces door te maken samen met andere leraren, waardoor de leraar zich professionaliseert en de beroepsgroep wordt versterkt.
 
Door de taken die de Onderwijscoöperatie uitvoert (zie de toelichting op artikel 2), zorgt het LerarenOntwikkelFonds ook voor kennisdeling, zodat leraren op elkaars werk kunnen voortbouwen.

Ook in het schooljaar 2017-2018 kunnen leraren (po, so, vso en vo) een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een LOF-subsidie. In schooljaar 2017-2018 zijn er drie aanvraagmomenten:
a. uiterlijk 10 oktober;
b. uiterlijk 16 januari; en
c. uiterlijk 17 april.

Informatie over de aanmelding en tips voor een grotere kans van slagen van het verkrijgen van de LOF-subsidie zijn te vinden op de website van LOF.

Het LOF is inmiddels twee schooljaren succesvol in het ondersteunen en verbinden van leraren met goede initiatieven om het onderwijs te verbeteren. Het LOF geeft subsidie en begeleiding aan initiatieven van, voor en door leraren die bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs door leraren, de professionalisering van leraren en het versterken van de beroepsgroep leraren.

Gepubliceerd op: 21 september 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)