Home » Artikelen » Lichtpuntje voor ABP

Lichtpuntje voor ABP

Dekkingsgraad groeit gestaag
Door de kredietcrisis verslechterde in 2008 de financiële positie van Pensioenfonds ABP. Hierdoor besloot het bestuur om de pensioenen in 2009 niet te laten meegroeien met de loonontwikkeling bij overheid en onderwijs. De dekkingsgraad lijkt momenteel echter weer groeiende.

De dekkingsgraad van het ABP daalde in de eerste twee maanden van 2009 nog tot 83 procent (eind februari). Eind maart steeg de dekkingsgraad naar 86 procent. Eind april 2009 is de dekkingsgraad 91 procent (het gaat hier om voorlopige cijfers). Het rendement over de eerste vier maanden van dit jaar komt nu uit op 1 procent. Dat is in belangrijke mate te danken aan aandelen en onroerend goed. Opkomende markten lieten de hoogste rendementen zien. Maar de financiële markten vertonen nog steeds veel beweeglijkheid, wat duidt op onderliggende onzekerheid. Het fonds blijft met het herstelplan, dat ABP eind maart bij de toezichthouder inleverde, werken aan herstel van de financiële positie van het fonds. Het totale beeld na de eerste vier maanden van 2009 is in lijn met het herstelplan van ABP.

Gepubliceerd op: 27 mei 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020