Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Lichte daling verzuimcijfers vo 2014

Lichte daling verzuimcijfers vo 2014

Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs is zowel bij het onderwijzend als het onderwijsondersteunend personeel licht gedaald. Daarmee volgt het ziekteverzuim in het vo de landelijke dalende trend. Het lage ziekteverzuim houdt volgens het CBS mogelijk verband met de economische situatie en de milde griepgolf aan het begin van 2014. Dit meldt Voion.

De verzuimcijfers zijn als volgt gespecificeerd:

  • Het verzuimpercentage van het OP is gedaald van 5,0 procent in 2013 naar 4,9 procent in 2014; voor het OOP daalt het verzuimpercentage van 5,4 procent in 2013 naar 5,1 procent in 2014.
  • De ziekmeldingsfrequentie is voor zowel het OP als het OOP met een procentpunt gedaald in 2014 naar 1,6 respectievelijk 1,3.
  • De gemiddelde verzuimduur nam in 2014 toe met 1 dag naar gemiddeld 13 dagen verzuim voor het OP en 17 dagen voor het OOP.
  • Het nulverzuimpercentage (dat is het percentage werknemers dat zich niet ziek heeft gemeld in enig jaar) is in 2014 fors gestegen. Voor het OP van 40,2 procent naar 47,8 procent en voor het OOP van 43,6 procent naar 50,5 procent.

De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. Een volledig overzicht van verzuimkengetallen met een uitsplitsing naar personeelskenmerken is te vinden via de website van Voion (zie download).

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 november 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders