Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Lichte stijging ziekteverzuim vo

Lichte stijging ziekteverzuim vo

Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs is voor zowel het onderwijzend personeel (OP) als het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in 2017 licht gestegen ten opzichte van 2016. Dit blijkt uit verzuimcijfers 2017 van DUO in opdracht van Voion. Uit een analyse van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat ondanks een hoge baantevredenheid er veel burn-out klachten zijn in het vo (29 procent).
 
Het ziekteverzuim voor het OP steeg met 0,2 procentpunt naar 5,3 procent en voor het OOP met 0,1 procentpunt naar 5,5 procent. Deze lichte stijging komt overeen met de landelijke trend; in Nederland steeg het ziekteverzuim van 3,9 procent in 2016 naar 4,0 procent in 2017 (CBS, 2018).
 
Andere verzuimcijfers:
- De ziekmeldingsfrequentie voor het OP is in 2017 gedaald van 1,8 naar 1,6 gemiddeld. De ziekmeldingsfrequentie bij het OOP is gedaald met 0,1% naar 1,2%.
- De gemiddelde verzuimduur steeg bij het OP in 2017 van 12 naar 13 dagen; voor het OOP steeg dit van 16 naar 17 dagen gemiddeld.
- Het nulverzuim (dit is het percentage werknemers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd) stijgt voor het tweede achtereenvolgende jaar: bij het OP met 1,8 procentpunt naar 35,6%. Bij het OOP is de stijging 1,6 procentpunt naar 45,2% nulverzuim.

Verzuimcijfers per school
De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunnen scholen de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van - qua type overeenkomstige -  andere scholen.

Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken
In het rapport Verzuimcijfers 2017 zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.

Burn-out klachten
Uit de analyse van de NEA voor het vo blijkt dat 80 procent van de werknemers in het vo tevreden tot zeer tevreden is met hun baan. Desondanks komen burn-out klachten in het vo bijna twee keer zo vaak voor dan in andere sectoren (29 procent versus 16 procent). Een grote meerderheid van de werknemers (71 procent) vindt dan ook dat er aanvullende maatregelen tegen werkdruk en/of werkstress nodig zijn.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 september 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)