Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Levensloopregeling - ouderschapsverlof

Levensloopregeling - ouderschapsverlof

Dient een werknemer die ouderschapsverlof wil opnemen nog verplicht mee te doen aan de levensloopregeling?
Nee, deze verplichting is met ingang van 1 januari 2009 vervallen. Werknemers krijgen op grond van artikel 8.21 van de CAO PO het salaris voor 55% doorbetaald en bij de Belastingdienst kan ouderschapsverlofkorting aangevraagd worden.
Deze korting wordt berekend door het aantal uren ouderschapsverlof in het kalenderjaar te vermenigvuldigen met een bedrag van 50% van het bruto minimumuurloon per opgenomen verlofuur. De korting bedraagt niet meer dan het verschil tussen het belastbare loon in het jaar waarin u ouderschapsverlof opneemt en het belastbare loon van het jaar daarvoor. Per verlofuur is de ouderschapsverlofkorting in 2009 maximaal 3,99 euro.

Gepubliceerd op: 17 augustus 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)