Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Lessen over diversiteit in de Week van de Lentekriebels

Lessen over diversiteit in de Week van de Lentekriebels

In de Week van de Lentekriebels, van 19 t/m 23 maart 2018, doen basisscholen in heel Nederland mee aan een projectweek over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  Het thema van deze 13e editie is ‘Anders?!'. Hierbij wordt diversiteit in allerlei vormen belicht: seksuele voorkeur, gender, cultuur, religie en het hebben van een beperking. Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, organiseert de projectweek in samenwerking met de GGD’en. Dit jaar reikt de organisatie voor het eerst de Lentekriebels Award uit.

Tijdens deze Week van de Lentekriebels is in het bijzonder aandacht voor verschillen, en dat ‘normaal zijn’ niet bestaat. Ieder kind is uniek en goed zoals hij of zij is. Daarmee leren kinderen respect voor elkaar te hebben ongeacht geloof, cultuur, beperking of seksuele voorkeur.
 
Op 19 maart organiseren veel scholen een feestelijke opening van de Week van de Lentekriebels. Daarna beginnen de lessen relationele en seksuele vorming. 
Deelnemende scholen kunnen gebruikmaken van de digitale lesmethode Kriebels in je buik (www.kriebelsinjebuik.nl). Dit is een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8 over lichaam en zelfbeeld, voortplanting, relaties en seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. Nieuw dit jaar is dat er ook een versie is voor het speciaal onderwijs.
 
Nieuw: De Lentekriebels Award
Dit jaar reikt Rutgers voor het eerst de Lentekriebels Award uit. Met deze award prijst Rutgers scholen in het basisonderwijs waar relationele en seksuele vorming een vast onderdeel uitmaken van het onderwijscurriculum. Op 23 maart, in de ochtend, vindt de uitreiking plaats op de winnende school. De drie nominaties worden op 12 maart officieel bekendgemaakt.
 
Over de Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is bedoeld als een stimulans of een vast moment in het jaar om lessen te geven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Scholen, ook basisscholen, zijn sinds 2012 verplicht om hier aandacht aan te besteden, maar zijn vrij om hier zelf invulling aan te geven. Doordat er aandacht is op school, is het gemakkelijker voor ouders/opvoeders om hier thuis over door te praten. De GGD’en geven ondersteuning door het geven van trainingen aan leerkrachten, gastlessen of het organiseren van een ouderavond.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 maart 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2017)