Home » Artikelen » Leraren negatief over Passend onderwijs; schoolleiders positief over toewijzing

Leraren negatief over Passend onderwijs; schoolleiders positief over toewijzing

Veel leraren hebben er geen vertrouwen in dat Passend onderwijs op hun school in de toekomst een succes gaat worden (basisonderwijs 43%, voortgezet onderwijs 54%), blijkt uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek. Schoolleiders zijn positiever en ervaren onder andere minder bureaucratie bij de toewijzing van ondersteuning, blijkt uit onderzoek in het kader van de negende voortgangsrapportage Passend onderwijs.

Leraren geven aan dat op hun school de meeste of zelfs alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte het moeilijk hebben, ondanks de hulp die zij krijgen. Leraren zijn kritisch en ervaren veel problemen door de invoering van Passend onderwijs:

  • 86% van de leerkrachten PO en 91% van de docenten VO heeft te weinig tijd om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, goed te helpen (in 2015 resp 84% en 47%)
  • 75% van de leerkrachten PO en 78% van de docenten VO kan minder aandacht besteden aan ‘gewone’ leerlingen, omdat er veel tijd gaat naar de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (in 2015 resp 76% en 42%)
  • 66% van de leerkrachten PO en 74% van de docenten VO vindt dat passend onderwijs op hun school ten koste gaat van de aandacht voor de ‘gewone’ leerling (in 2015 resp 70% en 71%)
  • 47% van de leerkrachten PO en 57% van de docenten VO vindt dat veel leerlingen met een individuele ondersteuningsbehoefte tussen wal en schip vallen door passend onderwijs
  • 87% van de leerkrachten PO en 86% van de docenten VO ervaart een hogere werkdruk door de invoering van passend onderwijs (in 2015 resp 75% en 62%)

Een ruime meerderheid van de leraren ziet Passend onderwijs als een verkapte bezuiniging.

Minder bureaucratie toewijzingsprocedure
Directeuren, coördinatoren en toewijzers zijn over het algemeen positief over de toewijzingsprocedures bij Passend onderwijs, blijkt uit het onderzoek Ingeslagen paden naar de manier waarop samenwerkingsverbanden de toewijzing van onderwijsondersteuning georganiseerd hebben. Het onderzoek is onderdeel van de negende voortgangsrapportage Passend onderwijs. Directeuren, coördinatoren en toewijzers vinden de nieuwe procedures flexibeler dan vóór de invoering van Passend onderwijs. Ook ervaren zij ze als minder bureaucratisch, minder ingewikkeld en minder gestuurd door een medisch model. Transparantie, rechtsgelijkheid en deskundigheid worden ook positief beoordeeld. Intern begeleiders (ib’ers) en zorgcoördinatoren vinden ook dat er sprake is van verbeteringen in bureaucratie en medicalisering, maar wat betreft transparantie, deskundigheid en voldoende middelen spreken zij van een achteruitgang. Ib’ers en zorgcoördinatoren zien geen verschil met de situatie van vóór de invoering van Passend onderwijs als het gaat om flexibiliteit en belemmeringen.
 
Volgens staatssecretaris Dekker is er in de eerste twee jaar na de invoering van Passend onderwijs (in augustus 2014) veel voortgang geboekt door scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten, maar moet er tegelijkertijd nog veel gebeuren.

Zie ook de overige berichtgeving over de negende voortgangsrapportage Passend onderwijs: Minder leerlingen naar speciaal onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 juni 2016

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021