Home » Artikelen » Leraren en ouders gaan meepraten over groepsgrootte

Leraren en ouders gaan meepraten over groepsgrootte

Schoolbesturen in het basisonderwijs moeten voortaan de medezeggenschapsraad om advies vragen als het gaat om het beleid met betrekking tot groepsgrootte. Op die manier kunnen leraren en ouders meepraten over de grootte van de klassen op hun school. Minister Slob zei 18 april in de Tweede Kamer in een debat over groepsgrootte en werkdrukmiddelen dat hij de Wet medezeggenschap op scholen gaat aanpassen.

Het advies dat de medezeggenschapsraad moet gaan geven, is niet vrijblijvend, benadrukte de minister. Legt een bestuur het advies naast zich neer, dan kan de raad naar een geschillencommissie. De minister roept schoolbesturen op om meteen te beginnen met het voeren van de gesprekken met de medezeggenschapsraad.

Gemiddeld zitten in een groep op de basisschool 23 kinderen, dat aantal is al enkele jaren gelijk. De minister voelt er niets voor om een maximum te stellen aan de groepsgrootte.

Werkdrukakkoord
De minister gaf de Tweede Kamer ook een tussenstand over de uitvoering van het werkdrukakkoord. Schoolbesturen zijn in gesprek met leraren om plannen te maken voor de besteding van de 237 miljoen euro die scholen er komend jaar bij krijgen. "Overal waar ik kom zijn de gesprekken op gang gekomen. Leraren mogen echt meebepalen waar ze in willen investeren om de werkdruk te verlagen", aldus de minister. Scholen kiezen bijvoorbeeld voor het splitsen van combinatieklassen, voor het inhuren van een vakdocent voor gym, voor een investering in een ict-systeem waarmee je automatisch rapporten kunt uitdraaien of voor een vergadertraining om minder tijd kwijt te zijn aan overleg. Ook wordt er goed gekeken naar de werkwijze binnen de school, zodat overbodige werkzaamheden worden geschrapt.
Er wordt wetenschappelijk onderzoek betrokken naar de effecten bij het inzetten van de werkdrukmiddelen. De concrete invulling van de monitoring verwacht de minister voor het zomerreces aan de Tweede Kamer te zenden.

Gepubliceerd op: 19 april 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020