Home » Artikelen » Leraar in opleiding (LIO) - uitkering

Leraar in opleiding (LIO) - uitkering

Kan een LIO een uitkering aanvragen?
Ja, de leraar in opleiding valt onder de werking van de Werkloosheidswet als hij aan de daarin gestelde criteria voldoet. Als de LIO niet wordt benoemd of aangesteld als leraar of geen andere passende arbeid heeft verworven, ontstaat recht op een uitkering indien hij 26 weken binnen een periode van 36 weken, onmiddellijk voorafgaande aan zijn ontslag, gewerkt heeft. Let hierbij op het feit dat als de LIO voor 5 maanden is benoemd of aangesteld, niet aan het criterium van 26 weken wordt voldaan. Ontslag dient gemeld te worden bij het Participatiefonds. De LIO wordt geen "eigen wachtgelder", omdat het dienstverband korter dan een jaar was.

Gepubliceerd op: 17 augustus 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders