Home » Artikelen » Leraar in opleiding (LIO) - financiering

Leraar in opleiding (LIO) - financiering

Hoe wordt een LIO betaald?
Het salaris van de LIO is geregeld in bijlage IV.A van de CAO PO.
Het salaris van een lio-er die is benoemd of aangesteld aan een basisschool bedraagt naar rato van de werktijdfactor 50% van schaal LA1. Voor een speciale school voor basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, dan wel aan een school of instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, bedraagt het salaris naar rato van de werktijdfactor 50% van schaal LB1.

Zoals in art. 3.26/4.25 van de CAO PO is aangegeven is de omvang van het leeraandeel en de omvang van het arbeidsdeel binnen het dienstverband aan elkaar gelijk gesteld.

Gepubliceerd op: 17 augustus 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders