Home » Artikelen » ‘Lekker leren en lenen van elkaar’
Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs

‘Lekker leren en lenen van elkaar’

Auteur: Irene Hemels

Met gepersonaliseerd onderwijs doe je recht aan de verschillen tussen kinderen, maar ook aan die tussen teamleden, zeggen twee schoolleiders die de leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs van het AVS Centrum Educatief Leiderschap volgen. Na twee van de in totaal vier eendaagsen delen ze hun eerste ervaringen en de toepassing ervan in de praktijk.

Volgens Irma Veenhuizen, schoolleider van basisschool de Vuurvogel in Assen, sluit de leergang perfect aan bij de ontwikkeling waarin haar school zit. “We maken momenteel een veranderingsproces door waarin we meer terugkeren naar de oorspronkelijke basis van het jenaplanconcept, dat is bij uitstek gepersonaliseerd leren. Dan is het prettig om na te denken en te sparren met andere schoolleiders die ook in zo’n soortgelijk proces zitten. We hebben pas twee bijeenkomsten gehad en ik ben meteen begonnen met het maken van een analyse van mijn team en wat iedereen nodig heeft om goed vorm te geven aan gepersonaliseerd leren. De ene leerkracht heeft bevestiging nodig, de andere meer theorie om te kunnen handelen.”

Drastisch veranderd
Anja Jansen, schoolleider van basisscholen het Talent en Antonius in Asten, constateert halverwege de leergang dat de functioneringsgesprekken met haar leerkrachten drastisch zijn veranderd. “Gepersonaliseerd leren gaat om je eigen persoonlijke leiderschap. Dat geldt voor mij als schoolleider, maar ook voor het team. Voorheen hield ik met leerkrachten POP- of PAP-gesprekken. Dat mondde uit in een aantal afspraken waarmee de leerkracht aan de slag ging. Als we gepersonaliseerd leren voor elkaar willen krijgen bij kinderen, wil ik als schoolleider weten hoe de leerkracht zelf in dat proces zit. In plaats van dat deze zich moet aanpassen aan een programma van eisen, is het gesprek nu meer een ontdekkingsreis om te zien waar de leerkracht staat met zijn ontwikkeling in de klas en wat hij van de organisatie nodig heeft.”

Oneerlijk toetsen
Veenhuizen van de Vuurvogel had bij aanvang van de leergang als persoonlijk leerdoel: leren grip te houden op het onderwijs als kinderen allemaal verschillende doelen nastreven. Dat veranderde al snel in: ervoor zorgen dat mijn school anders omgaat met de verplichte centrale toetsing. Veenhuizen: “Door de leergesprekken ben ik me ervan bewust geworden dat ik het toetsen op vaste, gestandaardiseerde momenten ontzettend oneerlijk vind en niet te rijmen met gepersonaliseerd leren. De leergang heeft me geholpen hierover in gesprek te gaan met mijn bovenschools bestuur. Door de wetenschappelijke achtergronden die ik tijdens de leergang tot me neem, kan ik vanuit de theorie met een gefundeerde visie het gesprek aangaan met team en bestuur.”

Curriculum vormgeven
Gepersonaliseerd leren gaat over je eigen rol als schoolleider, zegt ook Jansen. “Wil je het in je team ten uitvoer brengen, dan moet je zelf heel goed weten waar het over gaat om teamleden te ondersteunen bij het proces. In de hele leergang staat de persoonlijke ontwikkeling ter discussie. Als ik gepersonaliseerd leren wil voor kinderen, wat betekent dat voor mij? Nu we met ons onderwijs het kind volgen in plaats van andersom, geldt dat ook voor het team. Wij geven zelf vorm aan het curriculum. Dat betekent dat ik als schoolleider goede vragen moet kunnen stellen aan mijn teamleden. Ik heb hier geleerd dat je tijd en ruimte moet maken voor zelfreflectie en elkaar feedback geven. Iedereen geeft op zijn eigen manier vorm aan gepersonaliseerd leren. Fouten maken mag, als je maar feedback krijgt. Dat is een belangrijk aandachtspunt geworden in mijn teams.”

De waarde van kennis delen is groot, zeggen beide schoolleiders. Jansen: “De leergang is voor mij één grote intervisiebijeenkomst, lekker leren en lenen van elkaar.” Veenhuizen: “Alle deelnemers zitten in verschillende fases van de ontwikkeling naar gepersonaliseerd onderwijs. Je hebt iets in te brengen en iets te halen. Vooral de verschillende manieren waarop gepersonaliseerd leren wordt vormgegeven vind ik inspirerend. Omdat je elkaar alleen van de leergang kent, kun je ook meer vrijuit praten. Er spelen geen belangen en dat is fijn.”

Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs
Doelgroep: schoolleiders (po) die leiding (willen gaan) geven aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs. Startdata nieuwe series: 9 november 2017 of 22 maart 2018 Thema Schoolleidersregister PO: ‘Omgaan met verschillen’ Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/lgo

Gepubliceerd op: 4 september 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020