Home » Artikelen » Leerlingen internationaliseren sneller dan hun leraren
Rapportage Internationalisering in Beeld van Nuffic

Leerlingen internationaliseren sneller dan hun leraren

Het opdoen van internationale ervaring in het onderwijs wordt steeds gebruikelijker. Bijvoorbeeld het leren in of van een andere taal, de grens over gaan voor een uitwisseling of een internationaal curriculum. Opvallend is dat leerlingen en studenten gemiddeld sneller internationaliseren dan hun (toekomstige) leraren. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit Internationalisering in Beeld van Nuffic.
 
Voor het eerst is in kaart gebracht hoe internationaal het Nederlandse onderwijs is. Uit de analyse blijkt dat leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren in aanraking komen met internationalisering, maar dat dit nog lang niet voor iedereen geldt. Ook blijkt er een grote diversiteit te zijn in de manier waarop leerlingen en studenten internationale ervaring opdoen.
 
Primair en voortgezet onderwijs
In het basisonderwijs ligt de nadruk op het leren van een vreemde taal en wereldburgerschap. Zo’n 1.250 basisscholen bieden Engels aan vanaf groep 1. Uit de analyse blijkt dat leerlingen die op de basisschool vroeg met Engels zijn begonnen, in het voortgezet onderwijs op hetzelfde niveau instromen als andere leerlingen. In het vo doet bijna 40 procent van alle scholen iets aan internationalisering. Bijvoorbeeld via versterkt talenonderwijs, aandacht voor een internationaal curriculum of uitwisselingen voor leerlingen en docenten. Het netwerk Tweetalig Onderwijs is met ruim 36.000 leerlingen een van de grootste netwerken in het vo.
 
Leraren blijven achter
Leraren spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van internationale vaardigheden van leerlingen. Als leraren die vaardigheden zelf ook hebben ontwikkeld, zijn zij beter in staat om hun leerlingen op dat terrein te begeleiden. De onderzoekers concluderen echter dat zij gemiddeld minder snel internationaliseren dan leerlingen en studenten. Leraren maken bijvoorbeeld zeer beperkt gebruik van de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Ditzelfde geldt voor studenten van lerarenopleidingen; het toekomstige docentenkorps.
 
Onmisbaar
Het opdoen van internationale ervaring op school en tijdens de studie is onmisbaar voor leerlingen en studenten om zich te kunnen redden op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Door ze internationaal competent te maken, kunnen ze beter omgaan met andere culturen en leren ze hun eigen cultuur beter kennen. Nuffic benadrukt dat internationalisering ook een bredere impact heeft: het kan bijdragen aan versterking van onze kenniseconomie, betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en betere samenwerking met andere landen op politiek, sociaal en economisch vlak.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 31 januari 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021