Home » Artikelen » Leerlingen die later instromen in sbo krijgen hogere adviezen

Leerlingen die later instromen in sbo krijgen hogere adviezen

Vanaf 2015 stromen leerlingen steeds later in het sbo in. Dit is niet nadelig. Latere instromers krijgen hogere adviezen dan vroege instromers. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Kenmerken van leerlingen in het speciaal basisonderwijs 2008-2018. Dit onderzoek is onderdeel van een meerjarig NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend onderwijs.

Aanleiding voor het onderzoek waren signalen vanuit het sbo-veld dat het steeds moeilijker wordt om kinderen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs naarmate ze later instromen. Uit het onderzoek blijkt het tegenovergestelde. De verwachting dat oudere instromers kwetsbaardere leerlingen zouden zijn, komt niet uit. Bij leerlingen die later instromen is de problematiek minder zwaar dan bij leerlingen die jonger instromen. Leerlingen die later verwezen worden hebben ook een wat gunstiger profiel wat betreft gedrag en werkhouding.

Verder blijkt uit de gegevens dat er in het algemeen sprake is van licht toegenomen problematiek bij sbo-leerlingen, in de periode kort voor Passend onderwijs. Voor de analyses zijn de onderwijsgegevens van BRON en Cool Speciaal (voor gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren en de zwaarte van de problematiek) gekoppeld aan de bestanden van het CBS.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 november 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)