Home » Artikelen » Leerkracht en peuterspeelzaalmedewerker verenigen krachten voor peuters

Leerkracht en peuterspeelzaalmedewerker verenigen krachten voor peuters

Op dertig locaties doen peuterspeelzalen en basisscholen mee aan de pilot Startgroepen van het ministerie van OCW: een voorschool uitgebreid met een hboleerkracht, onder regie van de schooldirectie. Opbrengstgericht leren staat centraal in de aanpak. Zo moeten kinderen  vanaf 2,5 jaar met een (taal)achterstand een goede start kunnen maken in het basisonderwijs. Hoe vergaat het hen in deze opstartfase?

Tekst Astrid van de Weijenberg

 

Gepubliceerd op: 1 december 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Kader Primair 4 (2011-2012) (Verder in dit nummer)

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)