Home » Artikelen » Leerkrachten: ‘Onvoldoende aandacht voor wetenschap & techniek op basisschool’

Leerkrachten: ‘Onvoldoende aandacht voor wetenschap & techniek op basisschool’

De meeste leerkrachten vinden dat er in het basisonderwijs onvoldoende aandacht wordt besteed aan wetenschap & techniek, blijkt uit een recente peiling van TNS NIPO onder ruim 500 leerkrachten, in opdracht van TechniekTalent.nu. Naast belangrijk vindt ruim drie kwart van de ondervraagde leerkrachten lesgeven over wetenschap & techniek leuk, maar ook moeilijk. Bijna de helft geeft aan dat er onvoldoende kennis in huis is om w&t-lessen over te geven.

Bijna 90 procent van de leerkrachten vindt dat onderwijs over wetenschap & techniek bijdraagt aan de talentontwikkeling van kinderen, en 85 procent meent dat het belangrijk is om kinderen hier al vroeg kennis mee te laten maken. De belangrijkste andere uitkomsten:
-       16 procent van de leerkrachten meent dat er in het basisonderwijs voldoende aandacht wordt besteed aan wetenschap & techniek.
-       38 procent vindt wel dat dit het geval is op hun eigen basisschool.
-       86 procent van de ondervraagde leerkrachten vindt techniek een belangrijk onderwerp voor leerlingen, en 90 procent vindt lesgeven over wetenschap & techniek nuttig.
-       88 procent vindt een Kinderboekenweek die gewijd is aan wetenschap & techniek een goed initiatief.
-       77 procent van de leerkrachten vindt het ook leuk om in de klas aandacht te besteden aan techniek. Het aandeel leerkrachten dat dit ook makkelijk vindt, is beduidend kleiner: 25 procent. 63 procent vindt het spannend.
-       46 procent vindt dat er op basisscholen onvoldoende kennis in huis is om lessen over wetenschap & techniek te geven.

De komende jaren wordt veel aandacht besteed aan techniekonderwijs. Zo ondertekenden zestig partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven het Techniekpact, met daarin het voornemen om meer kinderen op school in contact te brengen met techniek. Ook stelt de sectororganisatie in het po samen met de besturen van basisscholen een strategisch meerjarenplan op voor verankering van een integrale visie op wetenschap & technologie in het basisonderwijs.
 
Kinderboekenweek
Leerkrachten zijn ook blij met de aandacht voor wetenschap & techniek tijdens de Kinderboekenweek 2015 (vanaf 7 oktober). Het thema is ‘Raar maar waar: natuur, wetenschap en techniek’. In de aanloop naar en tijdens de Kinderboekenweek besteden veel basisscholen extra aandacht aan wetenschap en techniek, veelal in de vorm van projectlessen. TechniekTalent.nu geeft in de aanloop naar de Kinderboekenweek een ‘proefjesproof-workshop’ waaraan bijna 250 basisscholen meedoen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 oktober 2015

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)