Home » Artikelen » Leerkrachten leggen werk massaal neer
Staking 12 december

Leerkrachten leggen werk massaal neer

Op ongeveer 90 procent van de basisscholen hebben leerkrachten tijdens de stakingsdag van 12 december het werk neergelegd. Schoolleiders steunden de staking, ook zij hebben meer financiële ruimte en werkdrukverlaging nodig. De steun onder ouders begint af te nemen.

Geen centrale manifestatie op 12 december, wel overal in het land acties en bijeenkomsten van leerkrachten. Zo spraken in Groningen en Leeuwarden leerkrachten op een videozuil boodschappen in aan minister van Onderwijs Arie Slob, zong een groep leraren een protestlied op het Centraal Station van Amsterdam en deelde onderwijspersoneel zuurtjes uit op de Grote Markt in Haarlem. Daarnaast werden in verschillende steden bijeenkomsten georganiseerd door de belangengroepen uit het PO-front. In totaal hebben ongeveer zestigduizend leraren en onderwijsondersteuners meegedaan aan de acties.

AVS-voorzitter Petra van Haren sprak met bestuur en directie van PCBO Voorst in Twello over staken, werkdruk en de rol van schoolleiders. Er zijn plannen genoeg en schoolleiders nemen al veel maatregelen om de werkdruk te verminderen, blijkt uit een eerdere peiling van de AVS. Zo kunnen bestuurders en schoolleiders de werkdruk voor een deel verlichten door de inzet van onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Ook minder vergaderen en minder activiteiten in de avonduren helpen om de belasting te beperken. Een lastig vraagstuk blijft de uitvoering van leerlingenzorg en Passend onderwijs. Gesprekken hierover kosten veel tijd.
Ook ging Van Haren in gesprek met de voorzitter van de AVS Ledenraad. Schoolleiders steunen de staking, maar vragen de blijvende inzet van de AVS om ook voor schoolleiders in te zetten op minder werkdruk, meer salaris, innovatieruimte in de school en vooral genoeg middelen voor meer handen in de klas.

Anders dan op 5 oktober staan ouders minder massaal achter de stakingen. Een peiling van het platform Ouders & Onderwijs laat zien dat in december 48 procent van de ouders achter de acties staat, tegen 83 procent in oktober. Ouders maken bezwaar tegen gemiste lessen en de kosten en organisatie van de opvang. Actiegroep Ouders in Actie heeft een plan opgesteld om knelpunten in het primair onderwijs, zoals de werkdruk, weg te nemen.
De organisatoren van de stakingsdag, verenigd in het PO-front, willen in totaal structureel 1,4 miljard euro extra. Het kabinet heeft tot nu toe slechts 700 miljoen daarvan toegezegd. Volgens Slob kunnen de salarissen wel volgend jaar al omhoog als bonden en werkgevers het eens worden over een nieuwe cao. Hij roept het onderwijs verder op snel met plannen te komen voor de besteding van het gereserveerde bedrag om werkdruk aan te pakken.

Meer informatie:
www.pofront.nl
https://oudersinactie.com
 

Gepubliceerd op: 13 december 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)