Home » Artikelen » Leerkracht en groepssamenstelling invloed op effect VVE

Leerkracht en groepssamenstelling invloed op effect VVE

Het handelen van de leerkracht en de samenstelling van de groep zijn bepalend voor het effect van voor- en vroegschoolse educatie op de ontwikkeling van deelnemende kinderen. Dat stelt orthopedagoog Annika de Haan, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, in haar proefschrift ‘Effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen’.

Kinderen in groepen waar de beroepskracht relatief veel ontwikkelingsstimulerende activiteiten aanbiedt en begeleidt, laten een snellere ontwikkeling zien dan kinderen in groepen waar de beroepskracht minder van dit soort activiteiten aanbiedt. Ook blijkt dat kinderen, vooral in de kleutergroepen, zich sneller ontwikkelen in gemengde dan in niet-gemengde groepen. Dit komt vooral door de interactie met deze groepsgenootjes. De belangrijkste aanbeveling van De Haan voor een betere kwaliteit van vve is continue professionalisering van beroepskrachten, bijvoorbeeld via coaching.

Gepubliceerd op: 2 november 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)