Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Leerkrachten: ’Geen bezwaar tegen salarisverschillen door functiemix’

Leerkrachten: ’Geen bezwaar tegen salarisverschillen door functiemix’

In tegenstelling tot wat eerder werd verwacht, hebben leerkrachten geen bezwaar tegen salarisverschillen binnen een schoolteam door het toepassen van de functiemix. Dit blijkt uit een onderzoek van CNV Onderwijs. Wel denkt iets meer dan de helft dat er spanningen tussen collega´s ontstaan door de verschillen.

Uit het onderzoek onder 1.360 leerkrachten in het basisonderwijs blijkt dat ruim driekwart (77 procent) vindt dat leerkrachten die over specifieke kwaliteiten beschikken beter beloond mogen worden voor hun  werkzaamheden. Een ruime meerderheid (63 procent) is het er bovendien mee eens dat collega´s binnen een schoolteam door de invoering van de functiemix in verschillende salarisschalen terechtkomen. Wel denkt 56 procent dat er spanningen tussen collega´s zullen ontstaan door de verschillen in salarisschalen. Door de invoering van de functiemix kunnen leerkrachten promotie maken naar hogere functies en salarisschalen. Hierdoor ontstaan binnen scholen lerarenfuncties op meerdere niveaus naast elkaar. CNV Onderwijs komt tot de conclusie dat het gelijkheidsideaal in het basisonderwijs definitief verleden tijd is.

De AVS krijgt vanuit het veld dezelfde signalen door. Het is een goede zaak dat er door de leerkrachten positief gereageerd wordt op het invoeren van de functiemix.  Hierdoor krijgt de functiemix meer draagvlak en kan de invoering in een stroomversnelling raken. De functiedifferentiatie binnen de scholen zal in de toekomst ook tot een kwaliteitsverhoging leiden.

 

Gepubliceerd op: 7 april 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)