Home » Artikelen » Lat kan zelfs op excellente scholen hoger
Kwaliteitsonderzoek oud-onderwijsinspecteur

Lat kan zelfs op excellente scholen hoger

Het onderwijs slaagt er onvoldoende in om de in kinderen aanwezige talenten naar boven te halen. Zelfs scholen die het predikaat excellent verdienen, schieten daarin tekort. ‘De lat moet en kan hoger in het onderwijs’, concludeert oud-onderwijsinspecteur Joop Smits (65) naar aanleiding van onderzoek naar de onderwijskwaliteit op 112 basisscholen. Dit meldt de Besturenraad.

Van die 112 scholen komen er volgens Smits 13 in aanmerking voor de status van excellent, op basis van een zeer hoge gemiddelde Citoeindscore gedurende drie achtereenvolgende jaren. Het onderwijs op deze excellente scholen, allemaal in Midden-Brabant, kan volgens Smits echter nog effectiever en resultaatgerichter, omdat ook uit hun leerlingen meer is te halen. “Aan het einde van groep 8 is er meer dan een half jaar leerachterstand (achterblijvende leerwinst) en 10 procent van de schoolverlaters is onvoldoende vaardig in lezen, taal en rekenen”, stelt hij. “Directies en leerkrachten denken meestal in termen van activiteiten en niet van doelen”. Smits is er voorstander van dat elke leerkracht expliciet verantwoordelijk wordt gemaakt voor de leerwinst van alle kinderen in zijn of haar groep. De directeur van de school bewaakt de voortgang van het proces. Volgens Smits zijn de uitkomsten maatgevend voor het hele basisonderwijs in Nederland. Dat zelfs op excellente scholen sprake is van leerachterstand is minder vreemd dan het lijkt. Smits heeft namelijk vastgesteld dat bij aanvang van de schoolloopbaan (voor rekenen/wiskunde en spelling halverwege groep 3 en voor begrijpend lezen halverwege groep 5) deze leerlingen gemiddeld een voorsprong hadden van bijna negen maanden. Die sterke voorsprong houden de excellente scholen niet vast in de midden- en bovenbouw. Bij de beoordeling van de kwaliteit heeft de oud-inspecteur niet alleen naar de gebruikelijke Cito-eindscores gekeken, maar ook naar andere resultaatkenmerken: de toegevoegde waarde van het onderwijs, het minimumniveau van alle schoolverlaters, de sociale opbrengsten en het algemeen welbevinden van leerlingen en leerkrachten. Smits voerde het onderzoek uit onder auspiciën van prof. Ton Vallen van de Universiteit van Tilburg en prof. Eric Verbiest, lector aan Fontys Hogescholen. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in het boekje ‘Excelleren inspireert’ dat scholen handvatten biedt om het onderwijs te verbeteren.

(bron: Besturenraad)

Gepubliceerd op: 24 september 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)