Home » Artikelen » Later beginnen is beter voor puber

Later beginnen is beter voor puber

Auteur: Susan de Boer

Scholen in het voortgezet onderwijs die om kwart voor 9 beginnen, hebben beter uitgeruste leerlingen, die ook beter presteren, dan scholen die om tien voor 8 beginnen. Dit laat Amerikaans onderzoek zien.

Leerlingen die hun eerste lesuur om kwart voor 9 hebben, slapen gemiddeld een half uur langer. Hun schoolcijfers stijgen met een halve punt. Het Amerikaanse onderzoek waaruit dit blijkt, vond plaats op twee scholen in Seattle. Onderzoekers lieten leerlingen een polsband dragen die licht en activiteit meet en zo objectief het slaappatroon registreert. Tot nu toe gebruikten wetenschappers vragenlijsten die deelnemers zelf moesten invullen en die daarom minder betrouwbaar zijn.

Experimenten
Ook eerder onderzoek wijst erop dat latere schooltijden voordelen hebben. Pubers hebben een ander slaapritme. Hun biologische klok schuift naar achteren, ze gaan later naar bed en hebben moeite met opstaan. Slaapgebrek is het gevolg. Daarom experimenteren scholen, ook in Nederland, met een latere start van het eerste lesuur. Tot nog toe ontbreekt er echter deugdelijk bewijs voor de meerwaarde daarvan. De Amerikaanse onderzoekers konden aanhaken bij een experiment in Seattle, waar twee scholen met latere schooltijden experimenteerden. De wetenschappers vergeleken het slaappatroon van tachtig zestienjarigen voor en na de invoering van de nieuwe schooltijden. De leerlingen sliepen gemiddeld 34 minuten langer en hun cijfers verbeterden, met de aantekening dat het alleen om het vak biologie ging.
 
Discussie over schooltijden
Hoogleraar chronobiologie en gezondheid Bert van der Horst vindt het Amerikaanse onderzoek ’gedegen’ en spreekt van een stevig resultaat. “De studie is completer dan eerder uitgevoerde onderzoeken.”  Van der Horst vindt het een goed idee om in Nederland een discussie over aangepaste schooltijden te voeren. Wel wijst hij erop dat er meer factoren zijn die de slaaptijd van pubers beïnvloeden, zoals sociale aspecten.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 december 2018

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)