Home » Artikelen » Landelijk netwerk voor medezeggenschap scholen

Landelijk netwerk voor medezeggenschap scholen

Ouders & Onderwijs, de belangenorganisatie voor ouders van schoolgaande kinderen, lanceert een landelijk netwerk dat medezeggenschapsraden gaat ondersteunen in hun werk.

De MR’en van duizenden scholen in Nederland lopen vaak tegen dezelfde problemen aan. Het netwerk van Ouders & Onderwijs wil deze ouders in MR’en met elkaar in contact brengen. Zo kunnen ook best practices en ervaringen worden gedeeld. MR’en kunnen zich vrijwillig aansluiten bij het netwerk.

Slechts 40 procent van de ouders vindt de inspraak via de MR goed geregeld. Dit blijkt uit een onderzoek dat TNS NIPO vorig jaar heeft uitgevoerd onder basisschoolouders. Medezeggenschap is een belangrijke manier om mee te praten of mee te beslissen over de kwaliteit van het onderwijs. De enkele ouders die kunnen deel uitmaken van de medezeggenschapsraad van de school vertegenwoordigen alle ouders rond de school. Veel ouders vinden de medezeggenschapsraad te ingewikkeld of de rol van de medezeggenschapsraad te beperkt. Om ouders hierin te ondersteunen en te versterken, start Ouders & Onderwijs dit netwerk.

Aanmelden
Medezeggenschapsraden sluiten zich aan bij het netwerk door de contactgegevens door te geven via onderstaande website. Aansluiten verplicht tot niets. Ter inspiratie ontvangen medezeggenschapsraden het boekje ‘Ouders aan zet! Tipboek voor de medezeggenschap’ vol met handige informatie voor ouders in de medezeggenschapsraad.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 oktober 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)