Home » Artikelen » Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden van start

Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden van start

Onlangs is de nieuwe landelijke arbitragecommissie samenwerkingsverbanden Passend onderwijs geïnstalleerd. De commissie kan geschillen tussen scholen en samenwerkingsverbanden Passend onderwijs beslechten.

De nieuwe arbitragecommissie zal bemiddelen bij geschillen tussen schoolbesturen en het bestuur van het samenwerkingsverband, of binnen het bestuur van het samenwerkingsverband. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Passend onderwijs heeft de minister toegezegd om samen met de sectororganisaties een voorbeeldbepaling beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen samenwerkingsverbanden de gebondenheid aan de arbitrage in de statuten regelen. Als blijkt dat opname in de statuten van de samenwerkingsverbanden niet of onvoldoende gebeurt, komt hier alsnog wetgeving voor. De sectororganisaties hebben de voorbeeldbepaling inmiddels beschikbaar gesteld. Samenwerkingsverbanden kunnen kiezen uit een variant waarin voorafgaand aan de arbitrage wel of geen mediation is opgenomen.

Meer informatie over de arbitragecommissie en de werkwijze (reglement) komt beschikbaar op www.onderwijsgeschillen.nl.

De Richtlijn arbitragebepaling in statuten samenwerkingsverbanden passend onderwijs is te downloaden via de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 9 april 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020