Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Landelijke partijen vormen nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd

Landelijke partijen vormen nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd

Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties hebben afgelopen half jaar de krachten gebundeld en de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd opgericht. De coalitie wil de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, jeugdhulpverlening en zorg verbeteren en streeft naar een optimale en ononderbroken ontwikkeling van ieder kind.

Kwartiermaker René Peeters, voormalig wethouder jeugd, onderwijs en sport van gemeente Almere, is aangesteld om dit proces te begeleiden. Peeters heeft expertise op het vlak van de WMO en gezondheidszorg en is vele jaren werkzaam geweest op alle niveaus in het onderwijs. De kwartiermaker gaat landelijk, regionaal en lokaal wensen en knelpunten inventariseren en bekijkt hoe de bestaande samenwerking kan worden versterkt, versneld en duurzaam gemaakt. Hij hoopt daarna aanbevelingen te kunnen formuleren.

De coalitie heeft als doel: ‘het creëren van de juiste omstandigheden voor jongen mensen om zich goed te kunnen ontwikkelen.’ Door kinderen in een vroegtijdig stadium de juiste ondersteuning te bieden, kan zwaardere hulp in een later stadium voorkomen worden.
Het rapport met de aanbevelingen komt eind november uit.

De coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd bestaat uit:

  • Onderwijs: PO-Raad, VO-raad, LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs), Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs , Samenwerkingsverbanden Voortgezet onderwijs - Netwerk Organisatie Directeuren Samenwerkingsverbanden VO
  • Gemeenten: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Jeugdhulp/zorgbranches: ActiZ, GGD GHOR, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland , Sociaal Werk Nederland
  • Cliënt/ouderorganisaties: Ieder(in), MIND, Ouders en Onderwijs
  • Kenniscentra: Nederland Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
  • Ondersteuningsstructuur zorglandschap jeugdhulp en jeugdbescherming: Ambassadeur Zorglandschap Jeugd
  • Zorgverzekeraars Nederland is toehoorder
  • De coalitie werkt in nauwe afstemming en met financiële steun van met het Ministerie van OCW en het Ministerie van VWS

 

Gepubliceerd op: 7 september 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)