Home » Artikelen » LAKS start project Versterking leerlingenparticipatie

LAKS start project Versterking leerlingenparticipatie

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) start, door financiële ondersteuning van het project Versterking medezeggenschap, met een nieuw project: Versterking leerlingenparticipatie. Het LAKS kan hierdoor een projectmedewerker aannemen die trainingen geeft aan vo-scholieren die zich bezighouden met medezeggenschap en leerlingenparticipatie. Door meer scholieren in de leerlingenraad en in de medezeggenschapsraad te trainen, hoopt het LAKS op een professionelere medezeggenschap van leerlingen in het voortgezet onderwijs en een toename van de leerlingenparticipatie.

laks2.jpg

Het LAKS heeft de afgelopen jaren geconstateerd dat de medezeggenschap van leerlingen in het voortgezet onderwijs verbeterd moet worden, omdat deze groep niet altijd goed is vertegenwoordigd in de (G)MR. Door de leerlingenraden én leerlingengeledingen in de medezeggenschapsraad te professionaliseren, weten scholen sneller waar de verbeterpunten zitten vanuit het leerlingenperspectief. Dit is in het voordeel van iedereen in het voortgezet onderwijs.
Vanaf 2009 traint het LAKS al leerlingenraden en leerlingengeledingen. Omdat deze trainingen erg populair zijn, was het niet altijd mogelijk in alle aanvragen te voorzien. Met de financiële ondersteuning van het project Versterking medezeggenschap kan het LAKS het aantal trainingen uitbreiden naar circa zestig dit schooljaar.
 

Gepubliceerd op: 18 september 2017

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)