Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Laatste subsidieronde ondersteuning opleidingsschool

Laatste subsidieronde ondersteuning opleidingsschool

Partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo die een aspirant-opleidingsschool willen vormen, kunnen hiervoor tussen 27 juli en 1 oktober subsidie aanvragen bij het ministerie van OCW.

Dit is een laatste subsidieronde en daarmee de laatste kans voor partnerschappen om subsidie aan te vragen. Een onderdeel van de aanvraag is het ontwikkelplan. Tot 1 augustus kunnen de scholen een concept van het ontwikkelplan voorleggen aan DUS-I. Voor het schrijven van een ontwikkelplan zijn handreikingen beschikbaar via het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Hier is ook aanvullende informatie te vinden.

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om toekomstige leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 juli 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)