Home » Artikelen » Kwaliteit vroeg- en voorschoolse educatie onder de maat

Kwaliteit vroeg- en voorschoolse educatie onder de maat

Het onderwijs voor peuters en kleuters met een achterstand moet beter. Dat schrijft de onderwijsinspectie in een omvangrijk rapport eind augustus aan de Tweede Kamer.

De onderwijsinspectie concludeert in het rapport ‘Eindrapport bestandsopname voor- en vroegschoolse educatie in Nederland’ dat gemeenten vaak niet weten of ze de juiste kinderen bereiken, achter de zorg voor kinderen op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zit veelal geen doordacht plan en ouders worden nauwelijks betrokken bij de activiteiten.
De inspectie heeft voor het eerst zo’n grootschalig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de Nederlandse vroeg- en voorschoolse educatie (vve). Het Rijk besteedt hier jaarlijks 355 miljoen euro aan, waarmee 45 duizend peuters en kleuters moeten worden bediend. De educatieve programma's moeten onderwijsachterstanden tegengaan bij kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bieden voorschoolse educatie aan, terwijl basisscholen vroegschoolse educatie aanbieden in groep 1 en 2. Maar ze krijgen hier 'niet de zorg en begeleiding die ze nodig hebben', concludeert de inspectie.
De inspectie nam 5.300 locaties binnen ruim 360 gemeenten onder de loep en bezocht ruim 60 procent ervan. Bij meer dan de helft van die bezoeken bleek de kwaliteit op delen onvoldoende. Zo heeft 59 procent van de voorschoolse educatie geen afspraken met de basisschool gemaakt over het lesprogramma. Bij de educatie van ruim de helft van de 2,5 tot 4-jarigen wordt onvoldoende ingespeeld op de onderlinge niveauverschillen. Ook laten vooral kleinere gemeenten steken vallen bij het wegwerken van taalachterstanden bij peuters.

De onderzoeksuitkomsten kunnen gevolgen hebben voor de plannen van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Asscher streeft naar een landelijke basisvoorziening voor alle peuters vanaf 2,5 jaar.

Het rapport van de onderwijsinspectie en de Kamerbrief van staatssecretaris Dekker zijn te downloaden via de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 augustus 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)