Home » Artikelen » Kwaliteitsgegevens inspectie nauwelijks van invloed op schoolkeuze

Kwaliteitsgegevens inspectie nauwelijks van invloed op schoolkeuze

De rapporten die de onderwijsinspectie op internet publiceert over de kwaliteit van basisscholen spelen voor ouders nauwelijks een rol bij de schoolkeuze voor hun kind. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De rapporten van de inspectie bevatten onder meer gegevens over de scores van de eindtoetsen van basisscholen in Nederland. Ruim 60 procent van de ouders bekijkt deze kwaliteitsgegevens over scholen echter nooit, blijkt uit het onderzoek van bestuurskundige Victor Bekkers. Slechts 2 procent van de ouders raadpleegt deze informatie grondig en laat hun schoolkeuze er mede door bepalen. De overige groep vaders en moeders bekijkt de gegevens een enkele keer, maar doet er nagenoeg niets mee.

Andere informatiebronnen Ouders blijken meer gebruik te maken van andere informatiebronnen om de juiste school voor hun kinderen te kiezen, zoals schoolgidsen, de website van de school, persoonlijk contact met medewerkers van de scholen en informatie van andere ouders. Ook de sfeer en de uitstraling van de school spelen een belangrijke rol bij hun afweging. De inspectie zelf gaat er vanuit dat ouders gebaat zijn bij de openbare kwaliteitsinformatie. Volgens Bekkers betekenen de uitkomsten van zijn onderzoek niet dat de inspectie moet stoppen met het publiceren van de kwaliteitsgegevens. Wel zou de inspectie volgens hem moeten nadenken over een andere manier om de ouders te bereiken. “Ze kan bijvoorbeeld scholen stimuleren om op hun websites een link naar de kwaliteitsrapporten van de inspectie te zetten, omdat de websites van de scholen wél goed bekeken worden door ouders.” De kwaliteitsgegevens van de inspectie blijken overigens wel grote invloed te hebben op schooldirecties en schoolbesturen. Zij geven aan dat de rapporten van de inspectie hun beleidsbeslissingen mede bepalen.

Het rapport is te downloaden via www.nwo.nl/bopo.

Gepubliceerd op: 16 februari 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders