Home » Artikelen » Krimp: kans en kwaliteit

Krimp: kans en kwaliteit

Uw organisatie wordt geconfronteerd met dalende budgetten en vermindering van het aantal leerlingen. Krimp in het onderwijs is een actueel thema. De oorzaken van vermindering van het budget en van het leerlingenaantal zijn divers, verschillen per regio en per onderwijssector.

Bij de begeleiding van onderwijsinstellingen en -organisaties in krimpsituaties gaat het om het zoeken naar een adequate oplossing, kansen ontdekken en het behouden van de kwaliteit. Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever. Een ervaren AVS-adviseur begeleidt doelgericht het proces om van krimp een kans te maken. Wij verzamelen relevante gegevens, analyseren deze en beoordelen de mogelijkheden op basis van wet- en regelgeving. Wij geven onafhankelijk advies binnen de bestaande mogelijkheden en zoeken daarbij ook naar out of the box scenario’s.

Daarbij is een aantal stappen te onderscheiden:

• Het in kaart brengen van de uitgangspunten van de verschillende stakeholders;

• Een analyse van de beschikbare gegevens en het stellen van een diagnose;

• Het in kaart brengen van risico’s die aan te nemen besluiten zijn verbonden;

• Het aanbieden van oplossingsrichtingen en scenario’s, voorzien van consequenties: daarbij gaat het om oplossingen en consequenties op het niveau van financiën, personeel, onderwijskundige concepten, het kind, huisvesting en de rechtspersoon. Daarnaast staan wij stil bij de sociologische en geografische aspecten, inclusief de cultuur van de omgeving, de wijk of het dorp en de implicaties met betrekking tot wet- en regelgeving;

• Bespreking van de resultaten van deze stappen met de eindverantwoordelijke(n);

• Het aanbieden van een toekomstplan inclusief aanbevelingen;

• Invoering van het toekomstplan en procesbegeleiding.

Wij leveren, in overleg met de opdrachtgever, een contextueel gebonden concept voor de inrichting van een passende organisatie(structuur). U kunt de flyer over dit adviestraject hieronder downloaden
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 september 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)