Home » Artikelen » Kosteloze ondersteuning via Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs
Uitvoering ondersteund door AVS

Kosteloze ondersteuning via Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs

Met het van kracht worden van de wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn er daarmee ook veranderingen in de medezeggenschap. Vooral schoolleiders vervullen hierin een cruciale rol. Het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs biedt ondersteuning bij en advies over de medezeggenschap binnen Passend onderwijs aan medezeggenschapsraden, personeelsleden en ouders/leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Directeuren en bestuurders kunnen bij het Steunpunt terecht voor ondersteuning en advies over het schoolondersteuningsprofiel, de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband.

De ondersteuning, de informatie en het advies van het Steunpunt is ook in het schooljaar 2014-2015 kosteloos beschikbaar. Dit wordt uitgevoerd door ervaren adviseurs. Geïnteresseerd? Meld u aan via het steunpunt. 

Dit aanbod wordt voor de AVS door de adviseurs Ivon de Wilde, Jan Stuijver en Paul van Lent uitgevoerd. Uiteraard wordt in deze bijeenkomsten de specifieke rol van schoolleiders voor het voetlicht gebracht. Nadere informatie kunt u ook krijgen door een mail te sturen naar adviesopmaat@avs.nl

 

Gepubliceerd op: 5 december 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)