Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Kosteloze ondersteuning via Project Versterking medezeggenschap
Uitvoering begeleiding medezeggenschap ondersteund door AVS

Kosteloze ondersteuning via Project Versterking medezeggenschap

De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het Advies ‘goede medezeggenschap’ uitgebracht. Het advies is een uitvloeisel van de evaluatie van de Wms in 2012. Daarbij werd geconstateerd dat verbeteringen in de uitvoering van de Wms nodig waren. Het project Versterking Medezeggenschap heeft tot doel deze verbeteringen te realiseren en loopt tot 1 januari 2016. Het advies vormt het uitgangspunt voor het project.
 
 
Ontwikkelvraagstukken met betrekking tot versterking medezeggenschap kunnen via het aanvraagformulier worden ingediend. Begeleiding of advies is onder voorwaarden kostenloos.

Dit aanbod wordt voor de AVS door de adviseurs Ivon de Wilde, Dennis Lindelauf, Jan Stuijver en Paul van Lent uitgevoerd. Uiteraard brengen zij in deze bijeenkomsten de specifieke rol van schoolleiders voor het voetlicht.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 januari 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders