Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Klokkenluidersregeling verplicht voor werkgevers met 50 of meer medewerkers

Klokkenluidersregeling verplicht voor werkgevers met 50 of meer medewerkers

De Wet Huis voor klokkenluiders trad op 1 juli 2016 in werking. Werkgevers met tenminste vijftig werknemers moeten een procedure vaststellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie, de zogenaamde klokkenluidersregeling. Dat geldt ook voor scholen.

In de vast te stellen procedure staat in ieder geval: 

  • de manier waarop met de interne melding wordt omgegaan 
  • wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand met inachtneming van de definitie van een vermoeden van een misstand als bedoeld in deze wet 
  • bij welke daartoe aangewezen functionaris of functionarissen het vermoeden van een misstand kan worden gemeld
  • de verplichting voor de werkgever de melding vertrouwelijk te behandelen, als de werknemer hierom heeft verzocht
  • dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand

Huis voor Klokkenluiders
Er is ook een Huis voor Klokkenluiders ingericht. Het Huis is bedoeld voor mensen die in loondienst zijn, ex-werknemers, zzp’ers of vrijwilligers in de publieke en private sector die melding willen maken van een vermoede misstand. Ook heeft het een kenniscentrum voor voorlichting en preventie, en een voorziening voor psychosociale ondersteuning van klokkenluiders. Het Huis voor Klokkenluiders geeft advies en kan meldingen onderzoeken. Het biedt organisaties ook een ‘Modelregeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid’.

Het bevoegd gezag moet de conceptklokkenluidersregeling op grond van artikel 10 onder g Wms ter instemming voorleggen aan de (G)MR.
Meer informatie: https://huisvoorklokkenluiders.nl

Gepubliceerd op: 7 september 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)