Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Kleutertoetsen geschrapt uit leerlingvolgsysteem

Kleutertoetsen geschrapt uit leerlingvolgsysteem

Kleuters hoeven geen schoolse toetsen meer te maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob. De kleutertoetsen waren al niet verplicht, maar worden nu helemaal uit de leerlingvolgsystemen gehaald.

Een school houdt echter wel de ruimte om de ontwikkeling van kleuters op een andere manier te volgen. Leraren kunnen bijvoorbeeld aan de hand van observaties, gesprekjes of spelletjes nagaan hoe hun kleuters er nu voor staan. Scholen en leraren mogen zelf bepalen op welke manier ze dit willen doen. De verzamelde informatie kan in het leerlingvolgsysteem worden gezet, zonder dat de kleuter daarvoor zelf een toets hoeft te maken. Op basis van de gegevens kan de leraar bijvoorbeeld besluiten of een kleuter wat extra hulp nodig heeft of wanneer een kleuter naar groep 3 kan.
 
Te schools
Volgens het kabinet past het niet bij de ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen en papier in de schoolbanken doet daar geen recht aan. Voor leraren is het belangrijk de ontwikkeling van kleuters te kunnen blijven volgen, maar met de schoolse toetsen uit een leerlingvolgsysteem (een systeem dat veel scholen gebruiken om de voortgang van leerlingen bij te houden) waren veel leraren niet tevreden. De toetsen zijn te veel een momentopname en kunnen daardoor een vertekend beeld geven.

De verwachting is dat de kleutertoetsen vanaf 2021 niet meer in het leerlingvolgsysteem zijn opgenomen. De aanpassing is een uitwerking van een afspraak uit het regeerakkoord.

Gepubliceerd op: 6 juli 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders