Home » Artikelen » Klas van één op de tien kinderen weleens naar huis gestuurd
Campagne ‘Ode aan de invaller’ van start

Klas van één op de tien kinderen weleens naar huis gestuurd

Uit onderzoek van Kien/Panelwizard in opdracht van het Vervangingsfonds onder ruim duizend ouders blijkt dat bijna driekwart van de basisschoolleerlingen het afgelopen schooljaar (2016-2017) één keer of vaker een vervanger voor de klas had. Bijna de helft van de kinderen kreeg te maken met verschillende invallers. Opvallend is dat de klas van één op de tien kinderen weleens naar huis is gestuurd omdat er geen invaller beschikbaar was. Deze week start de campagne ‘Ode aan de invaller’ met vervangers in de hoofdrol.

Denis Vijgen, directeur Vervangingsfonds: “Het lerarentekort en vervanging staan momenteel hoog op de agenda. Daarom belichten we in het kader van ons 25-jarig bestaan hoe belangrijk vervanging op basisscholen is. Invallers zijn de stille kracht op scholen. Ze springen ad-hoc in en horen vaak 's morgens vroeg of ze die dag moeten werken. We hebben gekeken hoe invallen werkt in de praktijk en wat de beleving is bij vervangers zelf en onder ouders. Afgelopen schooljaar stonden er maar liefst 24.401 invallers voor de klas, gemiddeld 313 per dag, voor gemiddeld 4,5 dag.”

Klas naar huis gestuurd
Acht op de tien ouders verwachten dat de school ervoor zorgt dat er alle lesuren een gekwalificeerde leerkracht voor de klas staat. 59 procent denkt dat een goede invaller een kind minstens evenveel kan bieden als de vaste leerkracht. Het merendeel van de ouders heeft het liefst een vaste invaller: een gepensioneerde docent (76 procent), een ouder met lesbevoegdheid (59 procent) of een PABO-student (51 procent). Een ouder en/of ander schoolpersoneel zónder lesbevoegdheid voor de klas vinden zij onacceptabel. Het is de taak van de school, maar ook van de overheid om altijd voor een geschikte vervanger te zorgen. Hoewel 62 procent er begrip voor heeft dat er niet altijd direct een oplossing is, vinden ouders wel dat kinderen onder schooltijd op school terecht moeten kunnen (82 procent) en dat ze nooit naar huis gestuurd mogen worden (67 procent). Als er geen invaller beschikbaar is, worden leerlingen verdeeld over andere klassen (28 procent) of neemt de schoolleiding/directeur de klas over (21 procent). De klas van één op de tien kinderen is weleens naar huis is gestuurd omdat er geen invaller beschikbaar was.

Meer waardering
Denis Vijgen: “Uit interviews blijkt dat het voor invallers niet altijd even makkelijk is. Ze lopen aan tegen scholen met verschillende lesmethodes en verschillende visies op onderwijs. Bovendien ervaren sommige invallers financiële onzekerheid door de huidige wetgeving. Waardering krijgen invallers pas als er echt contact is met kinderen en de ouder. En dat missen invallers vaak omdat ze de deur dichttrekken en de volgende dag weer voor een andere klas staan.” Ruim twee derde van de ouders (67 procent) denkt dat invallers weleens te weinig waardering krijgen vanuit de ouders en 53 procent denkt dat invallers weleens te weinig waardering krijgen vanuit de school. 60 procent van de ouders denkt dat invallers wel eens aan hun lot overgelaten worden, dat zij te weinig ondersteund worden door andere leerkrachten (59 procent) en/of door de school te weinig als onderdeel van het team worden gezien (55 procent). Volgens het gros van de ouders (88 procent) moet er iets gedaan worden om invallers meer te laten voelen dat ze worden gewaardeerd. Bijvoorbeeld door garantie op een minimaal aantal uren werk per week (74 procent), de kans op een vaste baan (73 procent), betere begeleiding vanuit de schoolleiding (71 procent) en betere begeleiding van de vaste leerkrachten (69 procent).

Ode aan de invaller
Het Vervangingsfonds wil alle invallers in het zonnetje zetten en roept schoolbesturen, schoolleiders en ouders op om waardering te uiten aan vervangers. Deze week start de campagne ‘Ode aan de invaller’ met vervangers in de hoofdrol. Op een speciale Facebookpagina staan verschillende filmpjes waarin invallers vertellen wat het voor hen betekent om voor de klas te staan en waar zij tegenaanlopen. Verder worden kinderen, ouders en scholen via Facebook opgeroepen hun invaller(s) te verrassen. Onderdeel van de campagne is een bijeenkomst waar schoolbesturen met elkaar in discussie gaan over de toekomst van vervanging in het basisonderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 november 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020